Które kraje Oman graniczą?

Sułtanat Omanu jest państwem arabskim położonym na Półwyspie Arabskim, który zajmuje powierzchnię 119, 500 mil kwadratowych. Dwa kraje, z którymi Oman dzieli granicę lądową, to Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen, a Zjednoczone Emiraty Arabskie położone są na północ od Omanu, podczas gdy Jemen leży na południe od Sułtanatu. Na początku XXI wieku międzynarodowa granica Omanu borykała się z wyzwaniami związanymi z brakiem bezpieczeństwa, w szczególności z granicą z Jemenem, w wyniku czego duża część granicy ma ogrodzenia graniczne lub mury graniczne, które powstrzymują nielegalną działalność transgraniczną.

Jemen: Granica

Jemen leży na południe od Omanu i jest jednym z dwóch krajów, z którymi Oman dzieli granicę lądową. Granica między dwoma krajami ma długość 187 mil. Trójpunkt łączący Arabię ​​Saudyjską, Oman i Jemen reprezentuje początek granicy, z której przesuwa się na południe, aż dotrze do Morza Arabskiego. Granica została wyznaczona w 1992 r. Po połączeniu Jemenu Północnego i Jemenu Południowego i została sformalizowana po podpisaniu umowy przez oba kraje (Oman i Jemen). Umowa przewidywała przemieszczanie się ludzi i zwierząt gospodarskich przez granicę, korzystanie ze źródeł wody na granicy i prawa do wypasu. W geście dobrej woli Oman udzielił jemeńskiemu rządowi pożyczki w wysokości 21 milionów dolarów na budowę drogi, która połączy oba kraje.

Ukończona w 2000 r. Droga odegrała zasadniczą rolę w pobudzaniu międzynarodowego handlu między oboma krajami, a także w legalnym transgranicznym ruchu osób. W 1999 r. Oman założył także ośrodek gospodarczy Al Mazyouna w pobliżu granicy, aby wykorzystać rosnący handel dwustronny między tymi dwoma krajami. W pobliżu granicy znajduje się kilka wrażliwych obiektów międzynarodowych, z których jedna to Royal Air Force of Oman airbase. Baza lotnicza znajduje się około 50 mil od granicy międzynarodowej i jest jedną z największych w Omanie. Royal Air Force of Oman airbase jest używany przez Stany Zjednoczone od wielu lat w wyniku porozumienia dyplomatycznego między dwoma krajami. Mieszkańcy Jemenu i Omanu mieszkający wzdłuż granicy mają głębokie więzi po obu stronach granicy poprzez małżeństwa. Wiele osób mieszkających w prowincji Al Mahrah w Jemenie posiada obywatelstwo Omanu jako dowód głębokich więzi dzielonych przez granicę.

Jemen: Niepewność granicy

AQAP (skrót od Al-Kaida na Półwyspie Arabskim) jest najważniejszym zagrożeniem bezpieczeństwa wzdłuż międzynarodowej granicy Jemenu i Omanu. Jemen od lat walczy z grupą terrorystyczną, a skutki trwającej wojny przeciwko grupie przeniosły się na sąsiedni Oman. W przeciwieństwie do reszty kraju, prowincja Al Mahrah jest stosunkowo spokojna i dlatego działa jako bufor zabezpieczający Oman przed brutalnymi ekstremistami z AQAP. Tysiące ludzi uciekających przed masakrą spowodowaną wojną w Jemenie uciekło do Al Mahrah, gdzie Oman wysyła pomoc humanitarną w postaci środków medycznych, żywności i namiotów. Istnieją jednak obawy, że bojownicy AQAP mogą przeniknąć do Omanu przebrani za uchodźców, ponieważ uciekają przed ofensywą wojskową ze strony rządu Jemenu. Jako środek zaradczy Oman rozpoczął kontrowersyjny projekt polegający na budowie muru wzdłuż porowatej północnej części granicy, wyznaczającego gubernatorstwo Omańskie w Dhohar i prowincji Jemen Al Mahrah.

ZEA: Granica

Zjednoczone Emiraty Arabskie to drugi kraj, z którym Oman ma wspólną granicę lądową. Kraj położony jest na północ od Omanu. Międzynarodowa granica między ZEA i Omanem rozpoczyna się w punkcie trzykrotnym łączącym oba kraje z Arabią Saudyjską i rozciąga się na północ, docierając do Zatoki Omańskiej. Oba kraje graniczące podpisały porozumienie w sprawie wyznaczenia granicy w 1999 r. Ostatnio Zjednoczone Emiraty Arabskie twierdziły, że nastąpił wzrost handlu narkotykami i ludźmi przez granicę. Aby przeciwdziałać nielegalnej działalności transgranicznej, Zjednoczone Emiraty Arabskie postanowiły zbudować ogrodzenie graniczne obejmujące całą granicę międzynarodową. Oczekuje się, że ogrodzenie graniczne wpłynie na branżę turystyczną w Omanie, przy czym efekty takie są już odczuwalne w Kithnah i Wadi Madbah. Miasta graniczne Buraimi (w Omanie) i Al Ain (w Zjednoczonych Emiratach Arabskich) były tradycyjnymi miastami siostrzanymi, z dwoma miastami mającymi głębokie więzi. Przez wiele lat Al Ain i Buraimi doświadczyli nieformalnych działań transgranicznych, ponieważ międzynarodowa granica wyznaczająca oba miasta była niewidoczna. Jednak budowa ogrodzenia granicznego ograniczyła działalność transgraniczną między dwoma miastami granicznymi.

Exclave Madha

Oman ma również terytorium lądowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w formie eksklawy znanej jako Madha. Ekskawa obejmuje obszar 29 mil kwadratowych i jest zarządzana jako część gubernatorstwa Musandam. Ekskawa znajduje się w emiracie Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i liczy około 3000 mieszkańców. Co ciekawe, w eksklawie Madha znajduje się kontrwywiad znany jako Nahwa, który stanowi część ZEA. W Madha jest niewielki rozwój gospodarczy i infrastrukturalny, a jedynym obszarem o znacznym rozwoju jest Nowa Madha, w której zamieszkuje również większość mieszkańców eksklawy.