Jaki był okres renesansu?

Okres renesansowy zaliczany jest do najbardziej wpływowych okresów w historii Europy i miał miejsce między 1300 a 1700 rokiem. Uważany jest za kulturowe połączenie od średniowiecza do historii nowożytnej. Okres renesansu był naznaczony odnowionym zainteresowaniem nauką i sztuką, a część historyków postrzega go jako ruch kulturalny i intelektualny niż jako okres historyczny. Okres ten związany jest głównie z Włochami, z których pochodzi w XIV wieku. Inne narody europejskie, takie jak Anglia, Niemcy i Francja, również uległy podobnym zmianom kulturowym.

Przegląd

Renesans odniósł sukces w średniowieczu w Europie i był to okres, w którym społeczeństwo europejskie starało się na nowo uczyć klasycznej filozofii i wartości. Myśliciele renesansu wierzyli, że średniowiecze naznaczone jest upadkiem kultury i starali się ponownie popularyzować swoją przeszłą kulturę. Uczeni osiągnęli to, interpretując, rozszerzając i ulepszając klasyczne wartości i filozofie, tworząc swoje style sztuki i uruchamiając naukowe i filozoficzne badania. Wpływ renesansu był widoczny w religii, muzyce, literaturze, polityce, filozofii, nauce i sztuce. Uczeni renesansu przyjęli humanizm w swoich badaniach.

Gdzie rozpoczął się renesans?

Historycy zgadzają się, że renesans zrodził się we Włoszech, ale nie zgadzają się co do tego, kiedy ten czas się rozpoczął. Przedstawiono kilka teorii wyjaśniających, dlaczego okres rozpoczął się we Włoszech i dlaczego rozpoczął się w tym czasie. Bogactwo Włoch zostało znacznie rozszerzone w XIV do XVI wieku, rozszerzając handel na Europę i Azję. Tyrol prosperował z wydobycia srebra, a Wenecja i Genua miały mnóstwo luksusów ze wschodniego świata. Artyści polegali na mecenasach, aby finansować swoje przedsięwzięcia artystyczne, a dobrobyt Włoch wkładał pieniądze w ręce patronów. W późnym średniowieczu Włochy składały się z państw i terytoriów miejskich, które miały pewien stopień swobody politycznej, umożliwiającej rozwój artystyczny i akademicki. Istnienie takich republik handlowych, takich jak Wenecja i Florencja, zapewniało stały przepływ pieniędzy. Sugerowano również, że czarna śmierć jest jednym z czynników, które wywołały renesans. Włochy odnotowały wiele zgonów w czasie zarazy, a późniejsza znajomość śmierci skłoniła uczonych do bardziej skupienia się na ich istnieniu na Ziemi niż na życiu pozagrobowym i duchowości. Renesans rozpoczął się w szczególności we Florencji, a historycy zasugerowali, że to z powodu obecności bogactwa i hojnych mecenasów lub ze względu na szczęście.

Jakie były zasługi renesansu?

Sztuka renesansowa skłaniała się ku realizmowi i zawierała perspektywę. Malarze tacy jak Leonardo da Vinci przedstawili ludzką anatomię i przyczynili się do zrozumienia ludzkiej postaci. Malarze tacy jak Jan van Eyck, a także Hugo van der Goes przyjęli użycie farby olejnej i płótna, a także spopularyzowali technikę naturalizmu. Renesansowy styl architektury ożywił elementy starożytnej architektury rzymskiej i greckiej. Literatura renesansowa, w przeciwieństwie do wcześniejszej literatury, skupiała się na ludzkich zachowaniach i cechach. Znaczące przełomy w nauce i inżynierii miały również miejsce w okresie renesansu, w tym wynalezienie teleskopów, okularów, druku, prochu, kompasu żeglarza, papieru i zegarów. Nowe instrumenty muzyczne, takie jak skrzypce i klawesyn, dały początek operze, a kompozytorzy chcieli stworzyć muzykę z efektem emocjonalnym. Inne wydarzenia renesansowe obejmują wzrost protestantyzmu, rozwój kapitalistycznej gospodarki rynkowej zamiast feudalizmu i odkrycie Nowego Świata przypisywanego Kolumbowi.

Jak Renaissance wpłynęło na świat?

Okres renesansu miał trwały wpływ na cywilizację. Rozwój geografii i nauki pozwolił ludziom lepiej zrozumieć Ziemię i Wszechświat. Prasa drukarska jest jednym z najbardziej znaczących wynalazków i umożliwiła dostęp do pomysłów uczonych i promowała edukację. Elementy okresu renesansu stworzyły podstawy do rozwoju współczesnej kultury.