Islam W Indonezji

Pochodzenie islamu w Indonezji

Islam został wprowadzony w Indonezji przez handlarzy surfingu, którzy przybyli z Gujarat w Indiach w XIII wieku. Przed napływem handlarzy surfingu do kraju Indonezja była głównie krajem buddyjskim i hinduskim. W XVI wieku islam przekroczył obie religie i stał się dominującą religią w Indonezji, szczególnie wśród ludzi Jawy i Sumatry. Zeng przypisuje się osiedleniu chińskich społeczności muzułmańskich wzdłuż brzegów Jawy. Społeczność chińskich muzułmanów była pod kierownictwem Hajji Yan Ying Yu, który zachęcał muzułmanów, aby wzięli lokalne nazwy z ich osad. Jawajscy muzułmanie następnie podbili część Pajajaran, królestwa Java i buddyjsko-hinduskiego. Rozprzestrzenianie się islamu w Indonezji było wysoce zorganizowane w XVI wieku, na co wskazują dowody dziewięciu świętych patriarchów znanych jako „Wali Sanga”. XIV wiek, Wschodnia Sumatra i Półwysep Malajski w XV wieku, Środkowa i Wschodnia Jawa, a na koniec zachodnia Jawa w XVI wieku.

Obecna ludność muzułmańska w Indonezji

Indonezja ma najwyższy odsetek muzułmanów jako część całej populacji wśród krajów świata. W Indonezji mieszka ponad 200 milionów muzułmanów, co stanowi 13% światowej populacji muzułmanów. Islam jest również dominującą religią w kraju, a 88% ludności kraju to muzułmanie. Indonezja to sunnicki kraj muzułmański z ponad milionem muzułmanów szyickich. Muzułmanie szyiccy koncentrują się w Dżakarcie, a znaczną ich liczbę można również znaleźć w Jawie i Sumatrze. Sunniccy muzułmanie znajdują się we wszystkich częściach kraju, ale dominują w regionach Java, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan i North Maluku. Migracja wewnętrzna wpłynęła na demografię muzułmanów w kraju, zwiększając liczbę muzułmanów na obszarach zdominowanych niegdyś przez inne religie, takie jak chrześcijaństwo. Chrześcijanie są obecnie mniejszością na wyspie Maluku, wyspie zdominowanej przez chrześcijan na początku lat 90-tych.

Wpływ islamu na indonezyjskie społeczeństwo i kulturę

Islam w Indoensia ma znaczący wpływ na społeczeństwo i kulturę kraju. Kultura indonezyjska została ukształtowana przez interakcje między muzułmanami a rdzenną ludnością. Połączenie muzułmanów z miejscową ludnością doprowadziło do narodzin nowej kultury i wiary, szczególnie w dziedzinie muzyki, sztuki, tańca i teatru. Islam wpłynął także na ubieranie się, architekturę i literaturę Indonezyjczyków. Chociaż muzułmanie nie byli w stanie przekształcić Indonezji w państwo islamskie, mają bezpośredni wpływ na działalność polityczną kraju, w tym wybory i kształtowanie polityki.

Wolność religii w Indonezji

Indonezyjska konstytucja gwarantuje prawo do kultu zgodnie ze swoją religią i przekonaniem. Naród wierzy w istnienie jednego Najwyższego Boga. Pomimo wolności gwarantowanej przez konstytucję, pewne ograniczenia zostały nałożone na niektóre rodzaje działalności religijnej i na religie, które są nierozpoznane. Wiara taka jak islam, buddyzm, katolicyzm, protestantyzm, hinduizm, baha'i i konfucjanizm są oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Spraw Religijnych. Mimo że muzułmanie są większością, Indonezja nie jest państwem islamskim. Indonezja jest również najbardziej tolerancyjną muzułmańską większością na świecie.

Słynne Meczety I Sztuki Islamskiej I Architektury W Indonezji

Islam w Indonezji obdarzył ten kraj spektakularnymi dziełami sztuki i architektury. W Indonezji znajdują się jedne z najpiękniejszych i najbardziej spektakularnych budynków, w tym meczety, budynki mieszkalne i centra handlowe. Niektóre ze słynnych meczetów w kraju to Istiqlal, Sumenep, Banda Aceh i Kudus. Meczety indonezyjskie i inne budynki obejmowały zarówno architekturę islamu, jak i hinduską.