Czym jest nanotechnologia?

Nanotechnologia to gałąź technologii zajmująca się cząstkami o wielkości poniżej 100 nanometrów, w szczególności zarządzanie dyskretnymi cząstkami i bitami. Dziedzina obejmuje metody na bardzo małą skalę i rozwinęła się w obszar dogłębnych badań technicznych. Szeroki zakres zastosowań nanotechnologii ma na celu zaradzenie niektórym znaczącym wyzwaniom, które powtarzały się przez lata. Takie problemy obejmują kwestie prawne, środowiskowe, etyczne, medyczne i psychiczne.

Zastosowanie nanotechnologii

Zastosowanie nanotechnologii obejmuje zarówno dziedziny elektroniczne, biomedyczne i optyczne, jak i biologię, komputery, komunikację i inżynierię. Rząd w pełni popiera projekty mające na celu rozwój nanotechnologii poprzez ustanowienie National Nanotechnology Initiative.

Lekarstwo

W medycynie nanotechnologia doprowadziła do znacznego rozwoju innowacji związanych ze zdrowiem. Dzięki zastosowaniu nanoelektronicznych biosensorów i nanomateriałów zrealizowano innowacje w zakresie lepszego zdrowia i leków. Przemysł farmaceutyczny oczekuje nowych pomysłów, zwłaszcza poprzez dostarczanie leków, obrazowanie vivo i nowe terapie. Przyszłe spekulacje obejmują naprawę tkanek i komórek poprzez nanotechnologię molekularną.

Środowisko

Środowiskowym aspektem nanotechnologii jest poszukiwanie długoterminowych środków zaradczych na zanieczyszczenie środowiska. Zielona nanotechnologia ma na celu zwiększenie zrównoważonego rozwoju poprzez wytwarzanie zielonych nanoproduktów. Jego celem jest wytwarzanie produktów, które są nieszkodliwe dla środowiska, wykorzystują niskie temperatury, a zielona nanotechnologia również zwiększa produkcję istniejących produktów dzięki przyjaznym dla środowiska nanomateriałom. Głównym celem wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska jest zapewnienie odpowiedzi na szkody środowiskowe dzięki zastosowaniu zasad zielonej inżynierii i zielonej chemii.

Rolnictwo

Nanotechnologia ma również na celu zapewnienie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa żywności. W skali globalnej problemy spowodowane suszą doprowadziły do ​​zmniejszenia produkcji żywności, zwłaszcza w sektorze rolnym. W tym przypadku nanotechnologia pomaga istniejącej technologii organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w poszukiwaniu nowych sposobów poprawy produkcji żywności. Poza tym nanotechnologia ma na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z GMO. Dlatego szerokie stosowanie nanotechnologii doprowadzi do lepszej i większej produkcji żywności w celu ograniczenia zagrożenia głodem, które pochłonęło życie w wielu krajach.

Inżynieria i nauki

Nanotechnologia ma również zastosowanie w dziedzinie inżynierii. Dzięki nanotechnologii inżynieria stała się bardziej precyzyjna i niezawodna. Precyzja wykazała znaczną redukcję problemów mechanicznych, które występowały wcześniej w związku z wypadkami i zgonami. W biologii nanotechnologia pomogła również w dokładniejszym badaniu tkanek i komórek. W chemii więcej elementów i atomów można odkryć za pomocą nanotechnologii, a zatem lepsze badania w porównaniu z wcześniejszymi badaniami. Wreszcie nanotechnologia jest wykorzystywana w badaniach i projektowaniu (R &) w celu poprawy badań i innowacji. Postęp technologiczny w badaniach w tej dziedzinie doprowadzi do wynalazków mających na celu poprawę życia.

Wpływ nanotechnologii

Zastosowanie nanotechnologii w ostatnich latach przyniosło znaczną poprawę w wielu dziedzinach. Jednak eksperci ostrzegają przed jego szerokim zastosowaniem z nieznanymi spekulacjami na temat zagrożeń nanocząstkami, które nie zostały jeszcze ustalone. Takie cząstki są zbyt małe, aby można je było obserwować gołym okiem. Wpływ tych małych nanocząsteczek na środowisko może w przyszłości doprowadzić do ogromnych problemów, jeśli nie zostaną wynalezione nowe środki. Dlatego nanotechnologia powinna być starannie zbadana, aby określić zakres szkód spowodowanych akumulacją nanocząstek w środowisku.