Co to jest muzeum historii naturalnej i jakie jest jego znaczenie?

Muzeum Historii Naturalnej to muzeum, które prezentuje zbiory historii naturalnej.

Pochodzenie muzeów historii naturalnej

Najwcześniejsze muzea historii naturalnej były przede wszystkim kolekcjami prywatnymi. Publiczny dostęp do takich muzeów był ograniczony. Większość z nich należała do towarzystw naukowych lub osób prywatnych. Pierwsze takie muzeum istnieje prawdopodobnie w połowie XVI wieku. Muzeum, które istniało w Zurychu, należało do szwajcarskiego uczonego Conrada Gessnera .

W 1635 r. Utworzono muzeum historii naturalnej, które będzie służyć jako wzór dla współczesnych muzeów tego samego rodzaju. To było Muséum National d'Histoire Naturelle (Narodowe Muzeum Historii Naturalnej) w Paryżu. Jednak dopiero w 1683 r. Publiczność została przyjęta do takich muzeów. Pierwszym, który to zrobił, był Ashmolean Muzeum Sztuki i Archeologii w Oksfordzie w Anglii.

Muzea historii naturalnej znajdują się obecnie w wielu częściach świata. Przykładami takich muzeów są Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i Smithsonian National Museum Of Natural History w Kalifornii.

Znaczenie muzeów historii naturalnej

Muzea historii naturalnej odgrywają istotną rolę w badaniach naukowych. Muzea posiadają bogaty i dobrze udokumentowany zbiór historycznych i aktualnych okazów, które można wykorzystać w badaniach naukowych. Zbiory historii naturalnej obecne w różnych muzeach historii naturalnej bardzo pomogły społeczności naukowej docenić wiele pojęć, takich jak różnorodność biologiczna i ewolucja. Naturalne zbiory historyczne pomogły również w badaniach nad genetyką, środowiskiem i zmianą klimatu. Badania przeprowadzone przy użyciu zbiorów historii naturalnej w takich muzeach mają kluczowe znaczenie dla ustalenia danych wyjściowych, dzięki którym można porównywać nowe wyniki i obserwacje.