Ścisły rezerwat przyrody Mount Nimba z Gwinei i Wybrzeża Kości Słoniowej

Gęste i bioróżnorodne lasy Góry Nimba zostały sklasyfikowane jako Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) Światowego Dziedzictwa UNESCO w Niebezpieczeństwie. Ścisły rezerwat przyrody Mount Nimba zachowuje niektóre siedliska Afryki Zachodniej z najbardziej niezwykłą florą i fauną. Rezerwat jest domem dla niezwykłych krajobrazów i jest jednym z najcenniejszych miejsc w Afryce Zachodniej oraz na całym kontynencie.

5. Opis -

Rezerwat rozciąga się zarówno na Gwinei, jak i na Wybrzeżu Kości Słoniowej, zajmując powierzchnię 17 540 hektarów. Rezerwat jest domem dla części pasma górskiego Nimba, a najwyższym szczytem jest góra Richard-Molard na wysokości 5750 stóp nad poziomem morza. Górskie lasy są domem dla endemicznych i różnorodnych gatunków flory i fauny. Krajobraz rezerwatu charakteryzuje się rozległymi połaciami sawanny, górskich łąk, górskich lasów, rzek, wodospadów, formacji skalnych i wzgórz.

4. Rola ekologiczna -

Region pełni rolę kluczowego obszaru zlewiska wody, dając życie niektórym z najważniejszych rzek Afryki Zachodniej, a tym samym jego mieszkańcom i dzikiej przyrodzie. Wieki izolacji tego obszaru umożliwiły procesy ewolucyjne i późniejszy wysoki poziom endemizmu we współczesnej florze i faunie. Pasmo górskie jest wyjątkowo położone w strefie przejściowej siedlisk sawanny i lasów tropikalnych. Siedliska te są domem dla rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które angażują ciekawość biologów. Ponad 200 gatunków flory i fauny jest endemicznych, a nowe gatunki są stale identyfikowane. Rezerwat ma wiele siedlisk, które wykazują zróżnicowanie ekosystemów i mikroklimatów. Sawanna, gęste lasy i lasy istnieją blisko siebie i razem wspierają różnorodną florę i faunę.

3. Turystyka, badania i edukacja -

Rezerwa przedstawia naukowcom ogromne, naturalne laboratorium. Szczególnie interesujący dla biologów są procesy ewolucyjne, które doprowadziły do ​​powstania gatunków zwierząt o unikalnych cechach behawioralnych i biologicznych. Przykładem takich gatunków jest ropucha zachodnia Nimba ( Nimbaphrynoides occidentalis ), ropucha ze zdolnością do rodzenia żywych młodych z powodu suchych warunków jej siedliska. Rezerwat umożliwił badania nad sposobem życia różnych zwierząt w ich naturalnym środowisku. Chociaż infrastruktura turystyczna nie jest dobrze rozwinięta w rezerwacie, turyści przybywają do regionu, aby zobaczyć unikalną florę, faunę i krajobrazy.

2. Siedliska i różnorodność biologiczna -

Lasy Montane dominują na obszarach Rezerwatu Przyrody Mount Nimba Strict na wysokości od 600 do 1000 metrów nad poziomem morza i otaczają dżunglę epifitów. Rozległe obszary sawanny i łąki poniżej są domem dla wielu gatunków flory i fauny. W rezerwacie zidentyfikowano ponad 2000 roślin naczyniowych, z których niektóre są endemiczne lub prawie endemiczne. Kultowa afrykańska przyroda obfituje w region obejmujący lwa zachodnioafrykańskiego, afrykańskiego złotego kota, duepera zebrę, małpy, hipopotama karłowatego i dwa gatunki żywych ropuch. Warto zauważyć, że szympansy w Afryce Zachodniej w regionie używają narzędzi kamiennych. Niestety większość z tych zwierząt jest wymienionych jako zagrożone.

1. Zagrożenia dla środowiska i działania ochronne -

Poza bogactwem różnorodności biologicznej, rezerwat jest również błogosławiony złożami rudy żelaza, które są uważane za wysokiej jakości. Interesy przemysłowe wydają się mieć pierwszeństwo przed działaniami ochronnymi, ponieważ rezerwat jest stale degradowany przez działalność górniczą. Część rezerwatu w Gwinei została wycięta i jest obecnie wykorzystywana do wydobycia. Inwazja rolnictwa jest kolejnym zagrożeniem, ponieważ niektóre obszary zostały oczyszczone z rolnictwa. Kłusownictwo i polowanie na mięso z buszu nadal zagrażają trwałości dzikiej przyrody rezerwatu. Działania rządowe przeciwko takim zagrożeniom są bardzo ograniczone z powodu nieodpowiednich funduszy, a ochrona rezerwy zależy głównie od darczyńców.