Premierzy Chorwacji

Prezydent Chorwacji jest mianowany przez prezydenta na stanowisko szefa rządu. On lub ona jest najpotężniejszym i najbardziej wpływowym urzędnikiem państwowym w chorwackim systemie rządowym. On z kolei wybiera wicepremiera, który wykonuje zadania doradcze i administracyjne dla premiera. Biuro premiera monitoruje poszczególne polityki publiczne, opracowuje projekty rządowe, wdraża politykę, nadzoruje sprawy zagraniczne i edukuje ludzi na temat polityki i działań rządu.

Ivo Sanader

Sanader został 8. premierem Republiki Chorwacji, od 2003 do 2009 roku. Sanader był najdłużej obsługującym premierem Chorwacji od czasu uzyskania niepodległości przed rezygnacją w 2009 roku. Zarejestrował Chorwację w Unii Europejskiej i NATO. Sanader nawiązał lepsze stosunki z partiami mniejszościowymi i promował ich prawa. Rozwinął gospodarkę i utrzymał spokojne otoczenie polityczne kraju podczas jego pierwszego panowania. Do 2005 r. Sanader miał szereg konfliktów interesów w związku z deklarowanym bogactwem. 1 lipca 2009 r. Sanader nagle zrezygnował z funkcji premiera Chorwacji i wycofał się ze wszystkich aktywnych działań politycznych w tym kraju.

Jadranka Kosor

Jadranka została premierem po rezygnacji Sanadera w 2009 r. W chwili objęcia urzędu wszystkie niedociągnięcia Sanadera spadły na jej ramiona. Gospodarka Chorwacji znajdowała się w morzu ogromnych deficytów i bezrobocia. Jednak pod koniec kadencji Koror zebrał 77% publicznej aprobaty; najwyższy premier popiera od rozpoczęcia głosowania.

Zoran Milanovic

Zoran pełnił funkcję premiera Chorwacji od grudnia 2011 r. Do stycznia 2016 r. Objął urząd w wieku 45 lat, czyniąc go najmłodszym służącym premierem od czasu uzyskania niepodległości. Wprowadził reformy w społeczeństwie chorwackim, gdzie zalegalizowano zapłodnienie wspomagane medycznie, a edukacja zdrowotna została przedstawiona szkołom i walczył o prawa Chorwatów LGBT.

Premierzy Chorwacji

Premierzy Chorwacji od czasów niepodległościTermin w biurze
Franjo Greguric

1991-1992
Hrvoje Sarinic

1992-1993
Nikica Valentic

1993-1995
Zlatko Matesa

1995-2000
Ivica Racan

2000-2003
Ivo Sanader

2003-2009
Jadranka Kosor

2009-2011
Zoran Milanovic

2011-2016
Tihomir Oreskovic

2016
Andrej Plenkovic

2016