Lasy Kelp - Rodzaje lasów na całym świecie

Lasy Kelp to zatopione lasy lub strefy o wysokim stężeniu brązowych wodorostów (lub wodorostów). Lasy kelp są uważane za jeden z najbardziej dynamicznych i owocnych ekosystemów na świecie. Lasy istnieją na całym świecie, od umiarkowanych oceanów po regiony polarne.

Lasy zapewniają ważne korzyści dla ludzi i życia morskiego ze względu na ich różnorodność pod względem funkcjonalności i struktury. Kluczowe znaczenie ma to, że wodorosty nie są najbardziej zróżnicowane pod względem taksonomii. W optymalnych warunkach lasy mogą rosnąć do 18 cali w ciągu jednego dnia.

Kelp polega na fotosyntezie w produkcji żywności i składników odżywczych. Z tego powodu lasy te zazwyczaj rosną na otwartych wodach, które są płytkie o głębokości od 49 do 131 stóp. Większość liści, które tworzą baldachim lasu, będzie zawsze widoczna na powierzchni wody, gdzie mają dostęp do słońca. Zadaszenia również mają tendencję do rozkwitu w zimnych wodach, które są pełne składników odżywczych.

Znaczenie lasów Kelp

Najbardziej widocznym znaczeniem jest zapewnienie schronienia, żywności i ochrony setkom gatunków morskich, takich jak ryby. Grube źdźbła roślin zapewniają idealne miejsce do ukrycia przed drapieżnikami. Niektóre zwierzęta używające osłony to czaple śnieżne, kormorany, mewy, rybitwy, lwy morskie, wydry morskie, wieloryby, foki i inne.

Lasy Kelp od tysięcy lat pełnią ważną funkcję w przetrwaniu człowieka. Na przykład zadaszenia działałyby jako rodzaj bufora, który chroni starożytnych rybaków przed trudnymi warunkami pogodowymi, które mogą wystąpić na otwartych wodach. Ponadto zadaszenia wodorostów służyły również jako swego rodzaju przewodnik, aby się nie zgubić.

W dzisiejszych czasach rybołówstwo odgrywa ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu i rozwoju gospodarek. Dobrym przykładem jest to, że ludzie zbierają niektóre gatunki, które tworzą lasy wodorostów, aby nakarmić gatunki ryb trzymane w areszcie. Do tych gatunków ryb należą skorpeny i homary. Oprócz tego zastosowania, ludzie są również w stanie zebrać substancję znaną jako kwas alginowy, który jest wykorzystywany do produkcji produktów, takich jak pasta do zębów. Roślinność zapewnia również idealne warunki do użytku rekreacyjnego, takiego jak kajakarstwo i nurkowanie z akwalungiem.

Zagrożenia i ochrona

Przełowienie jest prawdopodobnie najbardziej naglącym zagrożeniem dla tych krytycznych ekosystemów. Przełowienie znacznie zmniejszy liczbę niektórych gatunków, zmniejszając tym samym zdolność tego gatunku do pełnienia swoich funkcji w ekosystemie. W konsekwencji liczba innych gatunków wystrzeli w górę i ostatecznie obciąży cały system. Inne wyzwania obejmują klęski żywiołowe, zanieczyszczenie wody, zmiany klimatu i gatunki inwazyjne.

Ze względu na złożoność lasów zarządcy środowiska mają trudności z utrzymaniem różnorodności biologicznej. Niektóre strategie przyjęte w celu zachowania lasu obejmują regulację zbierania wodorostów i kontrolowanie gatunków inwazyjnych.