Które języki są używane w Polsce?

Polska znajduje się w Europie Środkowo-Wschodniej i liczy ponad 38 milionów mieszkańców. Ten kraj ma długą historię wielokulturowości, z różnorodnymi grupami etnicznymi, które istnieją do dziś. Pomimo tej różnorodności kraj ten ma najwyższy stopień jednorodności językowej w Europie. Jego głównym i oficjalnym językiem jest polski. Ponad 38 milionów ludzi mówi po polsku jako pierwszym języku w Polsce, co stanowi 97% populacji.

Język polski uważany jest za język zachodniosłowiański i należy do rodziny języków indoeuropejskich. Jego rozwój sięga X wieku naszej ery, kiedy plemiona Wisły i Odry zostały zjednoczone pod rządami Mieszka I. Ponieważ ludy rdzenne miały podobne języki, zaczęła powstawać nowa, znormalizowana wersja za pomocą przyjętego alfabetu łacińskiego. Między 1500 a 1700 rokiem język polski był wspólnym językiem lub lingua franca w dużych regionach Europy Wschodniej. Jest najstarszym, nieprzerwanie używanym, niechrześcijańskim językiem słowiańskim i jest używany zarówno w literaturze, jak i celach rządowych bez przerwy od co najmniej 1500 roku.

Oficjalnie uznane języki mniejszości narodowych w Polsce

Oto języki mniejszościowe Polski i odpowiadająca im liczba mówców: kaszubski (108 140); Niemiecki (96 461); Białoruski (26 448); Ukraiński (24 549); Romany (14 468); Rusin (6, 279); Litewski (5 303); Ormiański (2000); Węgierski (1000); Słowacki (1000); i czeski (1000). Inne oficjalnie uznane języki mniejszości to jidysz, hebrajski, karaimski i tatarski.

Z tych języków najczęściej używany jest język kaszubski, który należy do grupy języków słowiańskich. Uważa się, że wywodzi się z języka pomorskiej grupy tubylczej, która podobno przybyła na te tereny przed Polakami. Z biegiem czasu uległy wpływom języka polabijskiego, staropruskiego i niskiego niemieckiego. Kaszub jest często uważany za dialekt języka pomorskiego. Sam język ma wiele dialektów, a mówcy kaszubscy z północy mogą mieć trudności ze zrozumieniem mówców kaszubskich z południa.

Nieoficjalne języki mniejszości w Polsce

Wiele języków używanych w całej Polsce nie zostało oficjalnie uznanych przez rząd. Należą do nich języki imigrantów, języki obce, śląskie i wymysorys. Śląski, co ciekawe, jest drugim najczęściej używanym językiem w Polsce. Około 529 377 osób zgłasza mówienie tym językiem w domu. Nie został jednak oficjalnie uznany przez rząd ze względu na spór między językoznawcami, czy jest to odrębny język, czy dialekt języka polskiego. Jest często wymieniany jako język podrzędny grupy językowej Lechitów, należącej do rodziny słowiańskiej. Dodatkowo śląski był pod wpływem języka środkowo-niemieckiego. Mówi się głównie na obszarze Górnego Śląska, który jest podzielony między południowo-zachodni region Polski i północno-wschodni region Republiki Czeskiej. Język wymysorski należy do zachodniej grupy germańskiej i jest obecnie używany tylko w Wilamowicach, mieście między Śląskiem a Małopolską. Jest wymieniony jako zagrożony język ze względu na małą populację native speakerów. Tylko 70 do 100 osób zgłasza płynność w Wymysorys, z których wszyscy są starszymi dorosłymi.

Języki używane w domu w Polsce

RangaJęzykLiczba mówców w Polsce
1Polskie37815, 606
2Śląskie529 377
3Kaszubski108 140
4język angielski103 541
5Niemiecki96 461
6Białoruski26.448
7ukraiński24.539
8Rosyjski19, 805
9cygański14, 468
10Francuski10 677