Kraje o najwyższym PKB

PKB oznacza produkt krajowy brutto. Chociaż można go zmierzyć na mieszkańca, artykuł ten koncentruje się na PKB kraju jako całości. Kilka czynników wpływa na PKB kraju, w tym dochód na mieszkańca, ilość produkowanych i eksportowanych towarów oraz bogactwo kraju, między innymi. Poniżej znajduje się dziesięć największych gospodarek świata.

Kraje o najwyższym PKB

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone liczą 310 milionów ludzi i są największą gospodarką świata o PKB 18, 57 bilionów dolarów. Dochód na osobę wynosi 56 116 USD. Stany Zjednoczone są wysoko uprzemysłowione dzięki niektórym z największych firm motoryzacyjnych i technologicznych zlokalizowanych w kraju. Kraj jest największym na świecie importerem i drugim największym eksporterem. Rozwój gospodarki amerykańskiej jest również akredytowany faktem, że chroni ona swoje firmy przed nieuczciwą konkurencją i promuje innowacje.

Chiny

Chińska Republika Ludowa jest drugą co do wielkości gospodarką na świecie o PKB 11, 22 bilionów dolarów, chociaż jej dochód na jednego mieszkańca w wysokości 14 160 USD jest znacznie niższy niż w innych krajach rozwiniętych ze względu na populację około 1, 382 miliarda ludzi. Gospodarka Chin gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich trzydziestu lat, aw 2010 roku kraj wyprzedził Japonię. W 2014 r. Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone jako największy eksporter. Od 2016 r. Chiny były największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, handlując między nimi 578, 6 mld USD. Chiny wyeksportowały 462, 8 miliardów dolarów do USA i zaimportowały 115, 8 miliarda dolarów eksportu, zwłaszcza maszyn i urządzeń elektrycznych.

Japonia

Gospodarka Japonii zajmuje trzecie miejsce z PKB 4, 94 bln USD, co stanowi prawie jedną czwartą gospodarki USA. Jego dochód na osobę wynosi 40 763 USD. W przeciwieństwie do innych gospodarek gospodarka Japonii kurczy się. W 2012 roku gospodarka Japonii osiągnęła rekordowy poziom 6, 2 bln USD. Kraj walczy z deflacją, która doprowadziła do niskiego eksportu, znacznego spadku cen towarów i stagnacji gospodarki. Jej największym eksportem są pojazdy i części samochodowe, podczas gdy ropa naftowa i produkty ropopochodne są jej głównym importem. USA, Chiny i Korea Południowa są największymi partnerami handlowymi Japonii.

Niemcy

Niemcy są największą gospodarką w Europie i czwartą co do wielkości gospodarką na świecie o PKB 3, 47 bln USD i dochodzie na mieszkańca w wysokości 47 377 USD. W 2016 r. Nadwyżka handlowa Niemiec wyniosła 310 mld USD, co było największą nadwyżką handlową na świecie. Eksport Niemiec w wysokości 1, 27 bln USD uplasował ten kraj na trzecim miejscu wśród największych eksporterów ustępujących tylko USA i Chinom. Sektor usług odpowiada za 70% całkowitego PKB, podczas gdy branża odpowiada za 29, 1%. Eksport stanowi 41% całkowitej produkcji, przy czym największym eksportem są pojazdy, maszyny i towary chemiczne.

Zjednoczone Królestwo

Wielka Brytania jest drugą co do wielkości gospodarką w Europie i piątą co do wielkości gospodarką na świecie o PKB 2, 63 bln USD i dochodzie na mieszkańca w wysokości 41 801 USD. Gospodarka brytyjska składa się z gospodarek Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. W 2016 r. Kraj uplasował się na 10. miejscu wśród największych eksporterów i piątego największego importera na świecie. Branża usługowa zapewnia 78% PKB. Przemysł farmaceutyczny rośnie. Londyn jest największym miastem Europy pod względem PKB, aw 2016 roku miasto przekroczyło Nowy Jork jako wiodące centrum finansowe na świecie według Global Financial Centers Index (GFCI).

Francja

Francja jest trzecią co do wielkości gospodarką w Europie i szóstą co do wielkości gospodarką na świecie o PKB 2, 46 biliona USD i dochodzie na mieszkańca w wysokości 40 470 USD. Branża telekomunikacyjna, energetyczna, chemiczna i turystyczna jest głównym czynnikiem wpływającym na gospodarkę. Jest największym eksporterem produktów rolnych w UE i szóstym co do wielkości producentem rolnym na świecie. Kraj posiada również jeden z najlepszych systemów transportowych na świecie, charakteryzujący się dobrze utrzymanymi sieciami drogowymi i kolejowymi. Jest to najbardziej preferowane miejsce turystyczne w Europie i na świecie, z około 84 milionami turystów rocznie.

Indie

Indie mają PKB 2, 27 bln USD, a dochód na mieszkańca 6020 USD. Jest to nowo uprzemysłowiony kraj, który został uznany za najszybciej rozwijającą się gospodarkę do 2016 r., Kiedy został przekroczony przez Chiny z powodu demonetyzacji rządu, która spowodowała kryzys gotówkowy. Sektor usług rośnie w tempie 9% rocznie, podczas gdy gospodarka wzrosła o 7, 6% w roku 2015-16. Jest drugim największym eksporterem produkcji rolnej. Sektor rolnictwa odpowiada za 26% PKB i 22% całkowitego zatrudnienia. rafinowana ropa naftowa (29, 2 mld USD) jest największym eksportem tego kraju, a ropa naftowa (64, 6 mld USD) jest jej największym importem.

Włochy

Włochy są ósmą co do wielkości gospodarką na świecie o PKB 1, 85 biliona USD i dochodzie na mieszkańca w wysokości 35 850 USD. Jest także ósmym co do wielkości eksporterem na świecie, eksportującym towary i usługi o wartości 514 miliardów dolarów. Niemcy i Francja są jej partnerami handlowymi, podczas gdy UE jest jej największym blokiem handlowym. Przemysł rolniczy kwitnie, szczególnie w winnicach, dzięki czemu Włochy są największym producentem wina. Przemysł motoryzacyjny jest również ważnym graczem wśród Fiata, Chryslera, Ducati i Piaggio wśród największych firm samochodowych. Pakowane leki (20, 1 miliarda dolarów) są jego głównym eksportem, podczas gdy samochody (22, 8 miliarda dolarów) są jego głównym importem.

Brazylia

Brazylia jest dziewiątą co do wielkości gospodarką na świecie i największą gospodarką w Ameryce Południowej z PKB 1, 8 bln USD i dochodem na mieszkańca w wysokości 15 020 USD. To 21. największy eksporter na świecie. W latach 2000–2012 gospodarka rozwijała się w szybkim tempie i zajęła szóste miejsce nad Włochami, Wielką Brytanią i Indiami, zanim spowolniła w 2013 r. W 2014 r. Kraj przeszedł pełną recesję, spychając kraj na 9 miejsce. Sektor usług stanowi 67% gospodarki, a sektor przemysłowy 27, 5%. Różne produkty rolne, takie jak soja (21, 1 miliardów dolarów), mięso drobiowe (6, 53 miliarda dolarów) i cukier surowy (7, 83 miliarda dolarów) należą do najwyższego eksportu w tym kraju, podczas gdy import ropy rafinowanej (8, 04 miliarda dolarów) i produkty ropopochodne są jej najważniejszym importem.

Kanada

Kanada jest dziesiątą co do wielkości gospodarką o PKB 1, 53 bln USD i dochodzie na mieszkańca w wysokości 44 310 USD. Jest to jedenasty co do wielkości eksporter na świecie eksportujący 389 miliardów dolarów w 2015 r. Jego największym sektorem jest przemysł usługowy zatrudniający około trzech czwartych siły roboczej. Inne kluczowe sektory to produkcja, montaż pojazdów, energia i rolnictwo. Najwyższy eksport Kanady obejmuje ropę naftową i rafinowaną. Chociaż samochody są na czele eksportu tego kraju, są również jego największym importem.

Dochód kapitałowy

Z 10 największych gospodarek tylko USA plasują się w dziesięciu krajach o największym dochodzie na mieszkańca. Katar zajmuje pierwsze miejsce z dochodem na głowę w wysokości 141.543 USD, podczas gdy Luksemburg zajmuje drugie miejsce z 101.926 USD. Pomimo dużej populacji, USA zajmują dziesiąte miejsce z dochodem na osobę w wysokości 56.116 USD

Kraje o najwyższym PKB

RangaKrajPKB (USD, miliony) Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy
1Stany Zjednoczone18 569 100
2Chiny11 218 281
3Japonia4, 938, 644
4Niemcy3, 466, 639
5Zjednoczone Królestwo2, 629, 188
6Francja2, 463, 222
7Indie2, 256, 397
8Włochy1, 850, 735
9Brazylia1, 798, 622
10Kanada1, 529, 224
11Korea Południowa1, 411, 246
12Rosja1, 280, 731
13Australia1, 258, 978
14Hiszpania1, 232, 597
15Meksyk1, 046, 002
16Indonezja932, 448
17indyk857, 429
18Holandia771, 163
19Szwajcaria659, 850
20Arabia Saudyjska639, 617
21Argentyna545, 124
22Tajwan528, 550
23Szwecja511, 397
24Polska467, 591
25Belgia466, 960