Kraje o największej nadwyżce budżetowej

Nadwyżka, w odniesieniu do budżetu, wymienia typowe środki monitorowania sytuacji finansowej rządu krajowego w celu ustalenia, czy jest on prowadzony w sposób efektywny ekonomicznie. W przypadku porównań poszczególnych krajów nadwyżka jest zwykle umieszczana w wartościach względnych, jako procent krajowego produktu krajowego brutto (PKB). Nadwyżka budżetowa oznacza rejestrowanie różnicy między dochodami i wydatkami rządu krajowego. Liczba ta jest następnie wyrażona w procentach w stosunku do PKB narodu. Gdy wskazana jest liczba dodatnia (+), oznacza to, że przychody przekroczyły wydatki, co nazywa się nadwyżką budżetową. Jednakże, gdy wyświetlana jest liczba ujemna (-), będzie to wskazówka, że ​​rzeczywiście występuje deficyt budżetowy.

Wiodące nadwyżki budżetowe na świecie

Kraje o największych nadwyżkach w stosunku do PKB to Tuvalu i Makau, gdzie nadwyżki przekraczają jedną czwartą ich PKB, a także Katar, Tonga i Palau, z których każdy ma jedną lub więcej nadwyżek dolarów na każde dziesięć dolarów PKB. W tych krajach nadwyżka budżetowa może być użytecznym wskaźnikiem w odniesieniu do sytuacji finansowej określonego organu rządowego. Kiedy udowodni się, że istnieje nadwyżka, jest to pewny znak, że rząd działa sprawnie. Przy nadwyżce budżetowej kraje takie jak Dania i Katar są w stanie dokonać znacznej poprawy dla społeczeństwa, nie zadłużając się u innych.

Reinwestycje Danii w społeczeństwo

Nadwyżka, jaką dany kraj ma jako część PKB, powoduje dźwignię finansową, którą można wykorzystać na poprawę sytuacji w kraju. Na przykład w 2009 r. Dania potrzebowała reform gospodarczych i ulepszeń infrastrukturalnych, a rząd zdał sobie sprawę, że należy wprowadzić pewne zmiany w celu zwiększenia rozwoju. Solidne bezpieczeństwo finansowe pozwoliło im dokonać niezbędnych zmian, a dziś są one jednym z najsilniejszych krajów w Unii Europejskiej i światowym liderem w wielu różnych dziedzinach.

Korzystając z najnowszych osiągnięć technologicznych w farmacji, rolnictwie i handlu zagranicznym, Dania pracowała pilnie, aby zbudować swoje społeczeństwo na solidnych podstawach. Ostatecznie Dania wzrosła z powodu strasznego deficytu, który wystąpił w 2009 r., Kiedy gospodarka zaczęła wykazywać oznaki zamknięcia, i zajęło im kilka lat. Mimo to są one jednym z krajów, które najbardziej zdają sobie sprawę ze znaczenia innowacji i wykorzystania technologii w celu dalszego rozwoju kraju. Wygląda na to, że kiedy Dania doświadczyła deficytu w 2009 r., Postanowiła pracować ciężko i szybko, aby naprawić sytuację i nadal czerpią z tego korzyści.

Rozległe zasoby Kataru

W innych krajach, takich jak Katar, nadwyżka budżetowa, której doświadczyli, wynika głównie z ich zdolności do sprzedaży światowi zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej. Dokładają starań, aby zmaksymalizować wewnętrzne inwestycje kapitałowe, aby zmniejszyć zewnętrzne finansowanie jako sposób na zmniejszenie kosztów. Inną metodą, która przyniosła wielki sukces, jest silny plan optymalizacji gospodarki ich kraju.

Wnioski wyciągnięte z rządów oszukańczych

Kraje o największej nadwyżce jako część PKB wykazują pozytywne oznaki, że ich rządy podejmują odpowiednie środki w celu ostrożnego wykorzystania uzyskanych przychodów. Po utworzeniu planów, które są potrzebne do dalszego rozwoju i utrzymania kraju, takie rządy mają większe możliwości inwestowania w rozwój przemysłu, jak również najnowsze technologie opieki zdrowotnej. Przy dobrze prosperujących gospodarkach Dania, Katar i inne kraje z nadwyżkami budżetowymi mają możliwość dokonywania pożądanych wyborów gospodarczych, które nie zmuszają ich do niekorzystnych sytuacji, które często wynikają z zadłużenia w innych krajach. Działania tych krajów ze zdrowymi nadwyżkami budżetowymi mogą służyć jako modele i inspiracja dla tych krajów, które zmagają się z zadłużeniem. Dzięki odpowiedniemu planowi i determinacji, by faktycznie postępować zgodnie z wytycznymi proponowanych rozwiązań budżetowych, każdy kraj może stać się bardziej bezpieczny finansowo.

Kraje o najwyższej nadwyżce budżetowej vs PKB

  • Wyświetl informacje jako:
  • Lista
  • Wykres
RangaKrajNadwyżka (jako% PKB)
1Tuvalu26, 9%
2Macau25, 2%
3Katar16, 1%
4Tonga12, 4%
5Palau10, 5%
6Kiribati9, 9%
7Norwegia9, 1%
8Mikronezja, Sfederowane Stany7, 1%
9Kuwejt7, 1%
10Zjednoczone Emiraty Arabskie5, 0%
11Saint Kitts i Nevis4, 3%
12Brunei3, 7%
13Oman3, 1%
14Botswana2, 7%
15Antigua i Barbuda2, 7%
16Seszele2, 4%
17Liechtenstein2, 1%
18Nepal2, 1%
19Lesotho1, 7%
20Wyspy Marshalla1, 5%
21Singapur1, 3%
22Dania1, 3%
23Białoruś1, 1%
24Korea Południowa0, 9%
25Hongkong0, 8%
26Turkmenia0, 7%