Kraje, które nie są w ONZ

ONZ jest organizacją globalną, która została stworzona, aby osiągnąć szereg celów, z których najważniejszym jest utrzymanie pokoju na świecie. Pod koniec pierwszej wojny światowej kilka narodów zjednoczyło się i ustanowiło Ligę Narodów, głównie po to, by zapobiec kolejnej globalnej wojnie. Jednak organizacja nie spełniła swojego mandatu, ponieważ świat został uwikłany w kolejną wojnę światową od 1939 r., Która spowodowała ogromne straty w ludziach, jak również trudności gospodarcze dla kilku krajów.

W kwietniu 1945 r. W amerykańskim mieście San Francisco spotkali się delegaci niektórych rządów, a później tego samego roku ONZ została formalnie uznana. Główna siedziba organizacji znajduje się na Manhattanie. Jednak inne biura zlokalizowane w miastach takich jak Nairobi, Genewa i Wiedeń są niezbędne do jego administrowania. ONZ stanęła w obliczu jednego z najtrudniejszych wyzwań w swoich początkowych latach z powodu pojawienia się zimnej wojny, która stanowiła poważne zagrożenie dla pokoju na świecie. ONZ odegrała znaczącą rolę w zapewnieniu, że zimna wojna nie przerodziła się w wojnę na pełną skalę. W 1945 r. Organizacja szczyciła się jedynie 51 członkami, jednak od 2018 r. Było 193 członków państwa, z których najnowszy naród dołączył do Południowego Sudanu. Jednym z czynników, który przyczynił się do wzrostu liczby członków, była dekolonizacja, szczególnie na kontynencie afrykańskim. Ze względu na dużą liczbę członków ONZ jest bardzo wpływową i szanowaną organizacją, której wpływ jest widoczny w wielu dziedzinach. Następujące narody nie są częścią ONZ z różnych powodów.

3. Kosowo

Kosowo obejmuje 4212 mil kwadratowych w południowo-wschodnim regionie Europy. W 2008 r. Ogłosił się niezależny od państwa serbskiego. Jednym z głównych powodów, dla których Kosowo nie przystąpiło do ONZ, jest fakt, że kilka narodów świata nie uznaje jego niepodległości. Od 2018 r. Kosowo zostało uznane przez 111 krajów będących członkami ONZ, co stanowiło około 58% członków organizacji. Wśród krajów, które zdecydowały się nie uznać niepodległości Kosowa, były Rosja i Chiny, obaj członkowie Rady Bezpieczeństwa. Chiny opowiedziały się za kolejnymi negocjacjami, podczas gdy Rosja ogłosiła deklarację Kosowa nielegalną. Organizacja Narodów Zjednoczonych miała misję administracyjną w Kosowie, której głównym celem było zapewnienie pokoju dla narodu i poszanowanie podstawowych praw człowieka. Obecnie misja wykonuje stosunkowo niewiele zadań ze względu na utworzenie misji przez Unię Europejską oraz wdrożenie nowej konstytucji. Kosowo dołączyło do szeregu organizacji międzynarodowych, czego przykładem jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy, dążący do uzyskania pełnego uznania międzynarodowego. ONZ nie uznaje jednak państwa za oficjalnego członka organizacji. Rząd Kosowa ma nadzieję, że pewnego dnia osiągnie status, który pozwoli mu przystąpić do ONZ.

2. Palestyna

Palestyna obejmuje obszar około 2320 mil kwadratowych. Według danych Palestyńskiego Centralnego Biura Statystycznego w 2016 r. Palestyna zamieszkiwała około 4 816 503 osób. Większość narodów świata uznała Palestynę za około 71% państw członkowskich ONZ uznających ją za większość utrzymujących stosunki dyplomatyczne. Jednak jeden z największych narodów świata i członek Organizacji Bezpieczeństwa ONZ z uprawnieniami weta, USA, musi jeszcze uznać status Palestyny. ONZ uznaje Palestynę jako państwo-obserwatora niebędące członkiem, które przyznaje mu szereg przywilejów. Głównym powodem, dla którego ONZ odmówiła członkostwa w Palestynie, był spór z Izraelem. ONZ wcześniej oświadczyło swoje stanowisko w sprawie konfliktu, oświadczając, że wolałoby widzieć pokojowe porozumienie z oboma narodami niezależnymi. Eksperci uważają, że jeśli dojdzie do polubownego rozwiązania, Palestyna otrzyma pełne członkostwo w ONZ. Przed ogłoszeniem, że nie jest członkiem organizacji, Palestyna była stałym obserwatorem w ONZ. W związku z niepowodzeniem negocjacji z Izraelem rząd palestyński przyjął politykę dyplomatyczną, aby zapewnić jego uznanie na arenie międzynarodowej. Rząd Palestyny ​​wydał raport, w którym stwierdził, że ONZ, zwłaszcza Rada Bezpieczeństwa, faworyzuje Izrael w wielu kwestiach. Izrael zdecydowanie sprzeciwia się podniesieniu do statusu Palestyny ​​w społeczności międzynarodowej, ponieważ uważa, że ​​uchyliłoby to równowagę negocjacji na korzyść Palestyny. Kilka narodów świata, szczególnie tych o bliskich związkach ze Stanami Zjednoczonymi, regularnie wspiera izraelską pozycję nad Palestyną.

1. Watykan (Stolica Apostolska)

W Watykanie, o powierzchni około 0, 17 mil kwadratowych, wyróżnia się najmniejszy stan świata. Jest jednym z niewielu narodów na świecie, które nie są członkami ONZ. Przed utworzeniem ONZ różne czynniki uniemożliwiły Watykanowi przystąpienie do Ligi Narodów, pomimo oficjalnego zaproszenia ze strony Wielkiej Brytanii, a także wsparcia ze strony Szwajcarii. Podstawowym czynnikiem był spór z Włochami na temat terytorium Watykanu, który ostatecznie został rozwiązany w 1929 r. Pomimo, że nie był członkiem, Watykan wywierał wpływ poprzez grupę lobbystyczną, która osiągnęła znaczący sukces w dziedzinach współpracy intelektualnej. Stolica Apostolska wyraziła zainteresowanie przystąpieniem do ONZ w 1944 r., Ale spotkała się z poważnym sprzeciwem Cordella Hulla, który był wówczas sekretarzem stanu USA. Jego zdaniem, ze względu na niewielkie rozmiary narodu, nie byłby on w stanie przyczynić się do głównego celu ONZ, jakim było utrzymanie pokoju na świecie. Wierzył, że pomimo tego, że Watykan nie jest członkiem ONZ, może przyczynić się do spraw międzynarodowych poprzez pracę humanitarną. W 1964 r. ONZ przyznała Stolicy Apostolskiej tytuł stałego państwa obserwacyjnego, które przyznało jej pewne przywileje, takie jak możliwość uczestniczenia w każdym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Katolicy do wyboru podnieśli pewne kwestie, które według nich uniemożliwiały Stolicy Apostolskiej przystąpienie do ONZ. Pomimo sprzeciwu ONZ potwierdziła status narodu w 2004 roku.