Jakie są różnice między narodowością a pochodzeniem etnicznym?

Terminologia demograficzna

Zgłaszając dane demograficzne konkretnej populacji, naukowcy korzystają z szerokiej gamy terminów, aby klasyfikować ludzi. Klasyfikacje te są określone przez szczególne czynniki demograficzne, w tym wiek, płeć, wykształcenie, status ekonomiczny i stan cywilny. Większość ma stosunkowo jasne definicje, ale znaczenie innej terminologii stosowanej w demografii jest mniej jasne. Niektóre często mylone terminy demograficzne to „narodowość” i „pochodzenie etniczne”. Terminy te, choć w pewnym stopniu powiązane, są często błędnie używane zamiennie, w tym artykule bada się różnice między tymi dwoma słowami, a także sposób ich połączenia.

Czym jest narodowość?

Obywatelstwo odnosi się do kraju, z którego pochodzi osoba. W wielu przypadkach narodowość jest krajem, w którym osoba się urodziła, ale nie zawsze tak jest. Termin obywatelstwo powinien być używany wyłącznie do określenia członkostwa, jakie dana osoba ma w danym kraju, co jest określone polityką narodowościową tego kraju. Odnosi się również do ochrony oferowanej jednostce ze względu na ich stan obywatelstwa. Ta koncepcja jest najbardziej zbliżona do obywatelstwa, chociaż technicznie obywatelstwo wiąże się z wewnętrznymi stosunkami politycznymi danej osoby z jej krajem, podczas gdy narodowość jest związana z międzynarodowymi interakcjami danej osoby. Na przykład narodowość nie zawsze gwarantuje prawo do udziału w procesach politycznych kraju. Identyfikacja z narodowością często powoduje uczucia nacjonalizmu lub patriotyzmu. Przykłady narodowości obejmują następujące tożsamości: brytyjską, amerykańską, indyjską, kanadyjską i nigeryjską.

Co to jest pochodzenie etniczne?

Pochodzenie etniczne ma znacznie mniejszy związek z krajem, w którym dana osoba urodziła się lub mieszka. Zamiast tego etniczność jest używana do opisania grupy ludzi, którzy podzielają wspólną kulturę opartą na takich czynnikach, jak język, religia, pochodzenie, odzież, kuchnia i dziedzictwo. Osoba może zmienić pochodzenie etniczne poprzez akulturację, nawrócenie religijne lub przyjęcie innego języka. Obywatelstwo nie może się jednak zmienić. Przynależność do określonej grupy etnicznej oznacza przynależność do określonej podgrupy w większej populacji. Pochodzenie etniczne osoby opiera się na odziedziczonych cechach tej osoby. Jednostki odnoszą się do tej grupy etnicznej i tożsamości w wyniku wspólnej historii, przekonań i tradycji. Pochodzenie etniczne jest często klasyfikowane jako jedna (lub wiele) z następujących grup: etno-rasowa, etno-narodowa, etnolingwistyczna, etno-religijna i etno-regionalna. Grupy etniczne obejmują następujące tożsamości: francusko-kanadyjską w Kanadzie, Kongo w Afryce i afroamerykańską w Stanach Zjednoczonych. Krótko mówiąc, narodowość jest bardziej pojęciem prawnym, podczas gdy pochodzenie etniczne jest kulturowe.

Związek między etnicznością a narodowością

Chociaż oba terminy mają wyraźne różnice, etniczność i narodowość mogą być powiązane, szczególnie w przypadkach związanych z międzynarodową imigracją lub kolonializmem. Na przykład, gdy ludzie zmieniają miejsce zamieszkania lub gdy władza rządząca zmienia swoją oficjalną narodowość, np. Poprzez kolonializm, mają tendencję do identyfikowania się z ludźmi, którzy podzielają ich pochodzenie etniczne. Wyjaśnia to również, w jaki sposób osoby o tej samej narodowości mogą mieć różne grupy etniczne. Jeden z przykładów jest widoczny w krajach afrykańskich, gdzie granice kolonialne zostały zachowane po kolonializmie. Te granice polityczne nie respektują tradycyjnych granic plemiennych i skutkują w krajach wieloetnicznych, gdy członkowie plemienia znajdują się podzieleni między narodami.