Jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza ozonem?

Ozon składa się z kombinacji trzech atomów tlenu. Występowanie tego gazu występuje zarówno w górnej atmosferze Ziemi, jak i na poziomie gruntu. Ozon stratosferyczny jest naturalnie występującym gazem atmosferycznym, który tworzy warstwę ozonową chroniącą Ziemię przed katastrofalnymi promieniami ultrafioletowymi wytwarzanymi przez słońce. Zły ozon znajdowany na poziomie gruntu, znany również jako ozon troposferyczny lub ozon niskopoziomowy, jest zanieczyszczeniem powietrza. Ten rodzaj ozonu ma poważne skutki dla zdrowia i środowiska.

Przyczyny zanieczyszczenia powietrza ozonem

Powstawanie ozonu troposferycznego następuje przez połączenie lotnych związków organicznych i tlenku węgla oraz tlenków azotu, które reagują z energią słoneczną. Zanieczyszczenia zaangażowane w tworzenie ozonu troposferycznego obejmują emisje z przemysłu, pojazdów i innych źródeł zanieczyszczeń. Dni, które są gorące i słoneczne, mają wyższe stężenia niehelthy ozonu. Ekspozycja występuje zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jednak poziom ozonu w pomieszczeniach jest mniejszy niż 50% tego, który znajduje się na zewnątrz. Wewnętrzne źródła gazu obejmują elektrostatyczne oczyszczacze powietrza i inne maszyny, takie jak kserokopiarki.

Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza przez ozon

Wdychanie powietrza z ozonem może zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu. Ludzie żyjący z astmą i dziećmi, które nie mają w pełni rozwiniętych płuc, są w wysokim stopniu narażeni na skutki zanieczyszczenia powietrza ozonem. Inne grupy, które cierpią bardziej, to osoby pracujące lub spędzające więcej czasu na świeżym powietrzu, osoby z niskim spożyciem niektórych składników odżywczych, w tym witaminy C, oraz osoby o pewnych cechach genetycznych. Skutki zdrowotne wynikające z zanieczyszczenia powietrza ozonem obejmują trudności w oddychaniu i ból w głębokich oddechach. Ozon może powodować kaszel, ból gardła i przewlekłe choroby płuc. Gaz może pogorszyć warunki płuc, takie jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma i rozedma płuc. Narażenie przez dłuższy czas prowadzi do uszkodzenia płuc i nieprawidłowego rozwoju płuc u dzieci. Według niektórych badań wyższe ryzyko śmierci może wynikać z długotrwałego narażenia na to zanieczyszczenie, zwłaszcza z powodu problemów z oddychaniem.

Wpływ środowiska na zanieczyszczenie powietrza ozonem

Ozon troposferyczny może mieć szkodliwy wpływ na rośliny i ekosystemy. W USA rośliny, na które łatwo wpływa zanieczyszczenie ozonem, to czarna wiśnia, sosna biała i olcha czerwona. Ozon może zakłócać proces fotosyntezy i uszkodzenia liści, dlatego rośliny nie mogą produkować i przechowywać żywności. Inne efekty obejmują powolny wzrost roślin i zwiększone ryzyko chorób, oprócz powodowania ciężkiej pogody. Narażenie liści na działanie ozonu pozostawi je podatne na inne zanieczyszczenia. Ozon ma również negatywny wpływ na ekosystem. Jakość siedliska i woda wraz z cyklami składników odżywczych zmieniają się z powodu ozonu.