Jakie są podstawowe wpływy i odpływy jeziora Turkana?

Jezioro Turkana jest afrykańskim jeziorem o powierzchni 2473 mil kwadratowych, położonym głównie w północnej Wielkiej Dolinie Keyna, z małym odcinkiem położonym w południowej Etiopii. Jezioro jest największym jeziorem alkalicznym na świecie, a także największym stałym jeziorem położonym na pustyni. Jezioro Turkana jest również uważane za czwarte co do wielkości jezioro słonowodne na świecie pod względem wielkości. Woda jeziora Turkana pochodzi głównie z trzech rzek: rzeki Omo, która płynie w Etiopii; oraz rzeki Kerio i Turkwel, które płyną w Kenii.

Napływy jeziora Turkana

Rzeka Omo

Najważniejszą rzeką spływającą do jeziora Turkana jest rzeka Omo, która płynie całkowicie w granicach Etiopii. W rzeczywistości rzeka Omo dostarcza prawie 90% wody w jeziorze Turkana. Rzeka zaczyna się na Wyżynach Etiopskich i płynie przez około 400 mil przed odprowadzeniem do jeziora Turkana. Najważniejszymi dopływami Omo są rzeka Gibe, która jest jej największym dopływem, oraz rzeka Wabe. Omo i Gibe są czasami uważane za tę samą rzekę ze względu na podobieństwo w ich wielkości i przebiegu. W 2006 r. Rząd Etiopii rozpoczął budowę tamy Gilgel Gibe III wzdłuż rzeki Omo w ramach projektu elektrowni wodnej. Budowa zapory była kontrowersyjna, szczególnie wśród Kenijczyków, ponieważ kilka badań hydrologicznych sugerowało, że zapora zmniejszyłaby ilość wody wpływającej do jeziora Turkana. Ponadto oszacowano, że poziom wody w jeziorze spadłby o prawie 32 stopy i wpłynąłby na prawie 300 000 osób, zwiększając zasolenie jeziora. Eksperci uważają również, że wzrost zasolenia zmniejszyłby ilość ryb w jeziorze.

Rzeka Turkwel

Rzeka Turkwel jest kolejnym ważnym źródłem wody dla jeziora Turkana. Turkwel, płynąc całkowicie w granicach Kenii, zaczyna się w Mount Elgon i płynie przez około 211 mil, a następnie spływa do jeziora Turkana. W 1986 r. Rząd Kenii, z pomocą Francji, rozpoczął budowę tamy Turkwel wzdłuż rzeki w ramach projektu elektrowni wodnej. Ukończona w 1991 r. Zapora służy również do zaopatrzenia w wodę do nawadniania.

Rzeka Kerio

Rzeka Kerio, która zaczyna się w kenijskich wzgórzach Amasya i spływa do jeziora Turkana, ma długość 217 mil. Rzeki Kerio i Turkwel dostarczają większość wody, która wpływa do jeziora Turkana w granicach Kenii. Rzeka Kerio ma dwa główne dopływy: rzekę Embobut i rzekę Arror, obie płynące wzdłuż skarpy Elgeyo.

Odpływy jeziora Turkana

Ponieważ z jeziora Turkana nie wypływają rzeki, jego głównym odpływem jest parowanie. Jezioro traci około 7, 5 stopy wody rocznie przez parowanie.

Ekologiczne znaczenie jeziora Turkana

Jezioro Turkana ma wielkie znaczenie ekologiczne, ponieważ jest domem dla szerokiej gamy zwierząt, w tym około 50 gatunków ryb, z których 12 jest endemicznych. Jezioro ma także znaczną populację żółwi. Na przykład żółw błotny Turkana jest endemiczny dla jeziora.