Jakie są największe branże w Singapurze?

Oficjalnie znany jako Republika Singapuru, Singapur jest wyspiarskim krajem w Azji Południowo-Wschodniej z wysoko rozwiniętą gospodarką wolnorynkową. W konsekwencji przyczyniło się to do klasyfikacji narodu jako najbardziej otwartej gospodarki na świecie i innych pożądanych klasyfikacji. Rząd i sektor prywatny mają firmy, które odgrywają kluczową rolę w gospodarce. Naturalnie, ze względu na korzystne warunki klimatyczne i stabilność polityczną, naród jest beneficjentem ogromnych inwestycji ze strony inwestorów na całym świecie.

Pozycja narodu jako centrum zarządzania bogactwem regionu jest scementowana przez takie rzeczy, jak eksport kilku towarów, takich jak elektronika i chemikalia. W zamian eksport daje Singapurowi bardzo potrzebny kapitał na zakup materiałów, których naturalnie nie ma. Ponieważ kraj ma problemy z wodą, rolnictwo nie jest tak dobrze rozwinięte w porównaniu z innymi sektorami, dlatego naród zależy od parku rolno-technologicznego.

W 2016 r. Wartość eksportu wyniosła 329, 7 mld USD, przy czym głównymi towarami eksportowymi były maszyny i urządzenia, chemikalia, takie jak farmaceutyki, produkty rafinacji ropy naftowej oraz elektronika i komunikacja. Import wynosił 282, 9 mld USD i obejmował takie rzeczy, jak dobra konsumpcyjne, artykuły spożywcze, paliwa mineralne i kilka innych. Z importu i eksportu jasno wynika, że ​​największe gałęzie przemysłu w Singapurze to elektronika, chemikalia, rafinacja ropy naftowej, usługi finansowe i sprzęt wiertniczy.

Największe branże w Singapurze

Usługi finansowe

Obecnie Singapur jest uważany za globalne centrum finansowe ze względu na doskonałe usługi finansowe oferowane przez ich banki i inne instytucje finansowe. W rzeczywistości w Global Financial Centers Index z 2017 r. Kraj był trzeci pod względem konkurencyjności swoich sektorów finansowych. Wyżej wymieniono tylko Nowy Jork i Londyn. Usługi oferowane przez instytucje finansowe obejmują bankowość internetową, obsługę wielu walut, rachunki oszczędnościowe, konta czekowe, systemy zarządzania majątkiem i wiele innych atrakcyjnych usług.

Sektor został jednak poddany krytyce ze strony organizacji takich jak Human Rights Watch. Według tej organizacji sektor finansowy kraju oferuje również swoje usługi przestępcom i skorumpowanym ludziom, takim jak miliardy z Birmy, po utracie dochodów uzyskanych z państwowego gazu. Pomimo tych krytyki sektor nadal odnosi sukcesy i nadal przyciąga ludzi i firmy, które zwykły bankować swoje pieniądze i aktywa bankami szwajcarskimi. Ta atrakcyjność nowych aktywów ze szwajcarskich banków jest jeszcze łatwiejsza dzięki rozluźnieniu tajemnicy, z której słyną Szwajcarzy i zwiększeniu opodatkowania przez rząd szwajcarski. Jeden z największych szwajcarskich banków, Credit Suisse, przeniósł jedną ze swoich głów do Singapuru.

Oczywiście rząd ciężko pracuje, aby sektor był jeszcze bardziej rozwinięty. Raport opublikowany w 2017 r. Przez Monetary Authority of Singapore (MAS) nakreślił plan rządu. W planie rząd dąży do osiągnięcia wielu celów, takich jak bycie globalnym liderem w zarządzaniu majątkiem. Aby osiągnąć te cele, rząd zamierza opracować odpowiednie obszary, takie jak budowanie polityki finansowania rynku prywatnego, która umożliwi azjatyckim firmom dostęp do inwestorów, zwiększenie bankowości projektów infrastrukturalnych w Azji i innych strategii.

Energia i infrastruktura

Singapur ma kluczowe znaczenie w Azji, ponieważ jest zarówno głównym węzłem handlu ropą w Azji, jak i centrum cenowym. Sama branża naftowa stanowi około 5% całkowitego produktu krajowego brutto (PKB). Ten wysoki wkład wynika z faktu, że Singapur znajduje się w światowej czołówce trzech krajów, które posiadają centra rafineryjne. W 2017 r. Eksport ropy do kraju wyniósł około 68, 1 mln ton. W wyniku sektora eksportu ropy naftowej promowano również inne sektory, takie jak przemysł chemiczny i produkcja sprzętu gazowego i naftowego.

Patrząc na udział w rynku, Singapur odpowiada za 70% światowych potrzeb w zakresie platform typu jack-up i konwersji jednostek Floating Production Storage Offloading (FPSO). Począwszy od 2007 r. Około 20% światowych potrzeb w zakresie remontów statków zostało zaspokojonych przez Singapur, co przełożyło się na miejsca pracy dla około 70 000 osób. Aby jeszcze bardziej poprawić sektor, kraj rozwija podziemne komory, w których przechowywane są produkty ropopochodne. Rozszerzając sektory, będzie więcej możliwości dla inwestorów z sektora z całego świata.

Jednak sektor naftowy, jak każdy inny sektor, nie jest stały. W ciągu ostatnich trzech lat nastąpił spadek w branży, który doprowadził do zmniejszenia liczby projektów. Jednak z przewidywaniem, że następne dwa lata będą lepsze, oczekuje się nowych projektów.

Biotechnologia

W regionie Singapur ma największe obiekty biotechnologiczne. Rząd był w stanie przyciągnąć zagranicznych inwestorów na kilka sposobów, takich jak zachęty dla chętnych inwestorów, a miliony dolarów wpompowano w poprawę sektora. Na przykład czołowi producenci leków znani jako GSK zainwestowali ogromną sumę 300 milionów dolarów w rozwój zakładu do produkcji szczepionek pediatrycznych. W latach 2011-2015 naród wpompował w ten sektor około 16, 1 mld USD.

Kilka międzynarodowych firm założyło swoje bazy produkcyjne w Singapurze. Do tych firm należą m.in. MSD, Novartis, Abbott i inne. Firmy zagraniczne, które chcą inwestować w Singapurze, są w stanie skorzystać z obu głównych „parków biotechnologicznych”. Parki te zapewniają korzyści, takie jak ulgi podatkowe, infrastruktura i zachęty dla tych firm.

Turystyka i turystyka medyczna

Turystyka jest kolejnym ważnym sektorem gospodarki. W 2014 r. Około 15 milionów turystów odwiedziło ten kraj. Chcąc rozszerzyć sektor, rząd zalegalizował kasyna w 2005 r. Oprócz tradycyjnej turystyki, Singapur stał się także centrum turystyki medycznej. Każdego roku około 200 000 osób odwiedza ten kraj w celu uzyskania opieki zdrowotnej. Celem jest posiadanie co najmniej miliona turystów medycznych i generowanie około 3 miliardów dolarów rocznie.

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) to także kolejny ważny sektor, który przyczynił się do sukcesu gospodarki. Sektor jest ściśle kontrolowany i regulowany przez rząd. Sektor transportu jest również ściśle regulowany, ponieważ naród jest niewielki, a zatory spowodowane przez samochody są łatwe. Właściciele prywatnych samochodów muszą płacić wygórowane ceny za kierowanie pojazdami.