Jakie są największe branże w Senegalu?

Senegal znajduje się w najbardziej na zachód wysuniętym punkcie kontynentu afrykańskiego i obsługuje różne szlaki morskie i lotnicze; z tego powodu naród nazywany jest „Bramą do Afryki”. Tropikalne lasy deszczowe, oceaniczne i półpustynne łąki zbiegają się w kraju, tworząc środowisko bogate w życie zwierząt i roślin. Kraj wzrósł nawet o 30% od roku, w którym podstawą do obliczenia gospodarki narodowej został zmieniony w latach 1999–2014. Wzrost ten stanowił wzrost PKB z 15, 3 mld USD do 19, 6 mld USD. Roczny wzrost gospodarczy w kraju wyniósł 6% w 2015 r., 6, 2% w 2016 r. I osiągnął wysoki poziom 7, 2% w 2017 r. Sektor rolny odnotował najwyższe tempo wzrostu dzięki solidnym programom wsparcia i rosnącemu popytowi zewnętrznemu. Rząd odniósł duży sukces w dywersyfikacji gospodarki, obejmując turystykę, fosforany i rybołówstwo.

Rolnictwo

Rolnictwo jest zdominowane przez uprawy spożywcze, w tym zboża i rośliny przemysłowe, takie jak orzeszki ziemne i bawełna. Gospodarka narodowa tradycyjnie obracała się wokół produkcji orzeszków ziemnych. Rząd zwiększył wysiłki na rzecz dywersyfikacji na inne uprawy pieniężne, takie jak trzcina cukrowa i bawełna oraz inne sektory nierolnicze. Rolnictwo jest praktykowane przez ponad 66% ludności kraju.

Przemysł i produkcja

Przemysł i produkcja stanowią 21, 5% PNB kraju. Produkcja w Senegalu jest bardziej rozwinięta w porównaniu z większością krajów Afryki Zachodniej. Przemysł rzemieślniczy i spożywczy są dobrze ugruntowane. Senegal jest głównym eksporterem oleju arachidowego w Afryce Zachodniej. Nacisk rządu na prywatyzację doprowadził spółdzielnie do sprzedaży swoich produktów lokalnym producentom ropy. Kraj posiada znaczną liczbę zakładów obróbki metali, montowni rowerów i ciężarówek oraz przemysłu chemicznego, które powstały w celu zmniejszenia uzależnienia od importu towarów, które mogłyby być produkowane lokalnie. Kraj ma także fabrykę cementu i fabrykę obuwia w Rufisque, a także zakłady rybne. Stolica, Dakar, jest domem dla różnych gałęzi przemysłu, w tym młynów, cukrowni, zakładów włókienniczych, browaru, fabryki tytoniu, montażu pojazdów, stoczni morskiej i zakładów chemicznych. Inne branże, które koncentrują się wokół Dakaru, obejmują tradycyjne wytwarzanie biżuterii, rzeźby w drewnie, malowane tkaniny i obrazy ze szkła.

Jedzenie i napoje

Sektor żywności i napojów jest najlepszy w sektorze przemysłowym. Głównymi produktami przemysłu są cukier, mleko, piwo i napoje bezalkoholowe. Inne obejmują mąkę, butelkowaną wodę mineralną, produkty rybne i warzywa w puszkach. Są producenci herbatników, a także młyny pszenne i proso. Naród ma także pasteryzujące rośliny do mleka senegalskiego. Przemysł przetwórstwa mleka nie ma jednak jednostek UHT.

Przemysł włókienniczy

Przemysł tekstylny w Senegalu jest zintegrowany pionowo. Istnieją firmy, które zajmują się wszystkimi aspektami procesu produkcyjnego, od zbioru bawełny po produkcję tekstyliów domowych i odzieży. Branża wykorzystuje lokalną produkcję bawełny.

Przemysł budowlany i materiałowy

Branża budowlana odnotowuje wzrost do 11, 7% w 2007 r. Z powodu wzmożonych prac publicznych w ramach przygotowań do konferencji islamskiej, która odbyła się w Dakarze. Dodatkowy wzrost nastąpił w 2010 r. Z powodu budowy autostrady między Diamniadio, Dakarem i międzynarodowym lotniskiem Blaise Diagne. Przemysł wykazał stały wzrost, ponieważ ogólna gospodarka nadal rośnie.

Przemysł chemiczny

Krajowy przemysł chemiczny ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i jest niezwykle zróżnicowany. Rafinacja ropy naftowej w kraju miała zdolność 1, 4 mln ton rocznie. Inne znaczące gałęzie przemysłu obejmują tworzywa sztuczne, farmaceutyki, kwas siarkowy, kosmetyki, perfumy, nawozy, pestycydy i zakłady kwasu fosforowego. Większość wytwarzanych produktów jest spożywana lokalnie, podczas gdy niewielka część jest eksportowana głównie do Mali i innych krajów.

Energia

Przemysł energetyczny jest nadal słabo rozwinięty, a naród czasami cierpi z powodu częstych przerw w dostawie prądu i przerw w dostawie prądu. Głównym źródłem energii dla większości gospodarstw domowych pozostaje węgiel drzewny, którego uzależnienie doprowadziło do nadmiernego zniszczenia lasów narodowych. Elektryfikacja obszarów wiejskich wynosi 20%. Rząd zwiększa wysiłki na rzecz zwiększenia elektryfikacji w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Górnictwo

Sektor mineralny odpowiada za 1, 9% PKB kraju. Senegal jest największym na świecie producentem attapulgitu. Inne minerały występujące w tym kraju obejmują złoto, żwiry, ołów, wapień, wapno, sól, fosforan, ropę naftową i srebro. Prywatni inwestorzy prowadzą większość operacji wydobywczych w kraju. Przemysł wydobywczy koncentruje się głównie na eksploracji dużych krajowych złóż fosforanów. W ostatnich latach rząd podjął się restrukturyzacji przemysłu wydobywczego fosforanów, konsolidując tym samym wydobycie za pomocą nawozów i produkcji kwasu fosforowego w ramach tego samego organu. Integracja pionowa finansowana kapitałem niemieckim, amerykańskim i francuskim miała na celu zwiększenie produkcji. Sektor górniczy ma ogromny potencjał wzrostu, ale rząd będzie musiał szukać inwestycji zagranicznych w celu eksploatacji złóż kopalin w kraju. Potrzebny będzie również dodatkowy kapitał, aby zbudować infrastrukturę potrzebną do zachęcania do inwestycji zagranicznych.

Przemysł węglowodorowy

Rząd poczynił znaczne inwestycje w poszukiwania nowych szybów naftowych bez większego sukcesu. Prace poszukiwawcze skoncentrowano wokół Dakaru i Casamance (teren przybrzeżny), gdzie znaleziono ciężką ropę i ślady lekkiego oleju. Większość terytorium kraju jest nadal stosunkowo mało zbadana. Rząd ma nadzieję, że nowe odkrycia dotyczące ropy zmniejszą uzależnienie od importu ropy i zwiększą eksport

Perspektywy i wyzwania

Według MFW Senegal znajduje się w punkcie zwrotnym gospodarki. Rząd ma ambitne i osiągalne cele. Istnieją jednak pewne wyzwania, które muszą zostać przezwyciężone, aby kraj mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. Naród musi poprawić swoje otoczenie inwestycyjne, aby przyciągnąć inwestycje zagraniczne. Rząd ustanowił godne pochwały wysiłki mające na celu poprawę środowiska inwestycyjnego, ale nadal pozostaje w tyle za niektórymi afrykańskimi rówieśnikami. Na przykład w ciągu ostatnich kilku lat kraj przyciągnął jedynie 2% swojego PKB na inwestycje zagraniczne, podczas gdy inni afrykańscy rówieśnicy o niższych średnich dochodach przyciągnęli do 7% swojego PKB na inwestycje zagraniczne w tym samym okresie.