Jakie są największe branże w Beninie?

Benin to kraj w Afryce Zachodniej graniczący z Togo na wschodzie, Nigerią na zachodzie oraz Nigrem i Burkina Faso na południu. Zajmuje obszar około 44 310 mil kwadratowych, co czyni go 100. największym obszarem na świecie, a jego populacja wynosi około 10, 8 miliona osób (2016). Większość ludności mieszka na południowym wybrzeżu Zatoki Beninskiej, części Zatoki Gwinejskiej. Stolicą Beninu jest Porto-Novo, ale Kotonu znajduje się tam, gdzie znajduje się siedziba rządu. Kraj jest członkiem kilku organów międzynarodowych, w tym Unii Afrykańskiej, ONZ, SAPCZ, Afrykańskiego Stowarzyszenia Producentów Ropy Naftowej oraz Organizacji Współpracy Islamskiej.

Przegląd gospodarki Beninu

Gospodarka Beninu jest w dużej mierze słabo rozwinięta i zależy głównie od rolnictwa na małą skalę, handlu regionalnego i produkcji bawełny. Bawełna jest głównym czynnikiem wpływającym na gospodarkę, stanowiąc około 40% PKB kraju i 80% dochodów z eksportu. Od powrotu do demokracji w 1990 r. Gospodarka Beninu nadal się umacnia, a realny wzrost PKB szacuje się na 5, 7% w 2009 r. Wzrost gospodarczy wynikał częściowo z zastrzyku inwestycji zewnętrznych zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych . Inflacja znacznie spadła w ciągu ostatnich lat, podczas gdy standardy życia również znacznie się poprawiły w porównaniu z dwiema dekadami temu. Jednak pomimo szybkiego wzrostu gospodarczego większość ludności (40%) nadal żyje poniżej granicy ubóstwa. Benin nie ma wielu branż, a nawet istniejące nie są jeszcze dobrze rozwinięte. Oto niektóre z największych gałęzi przemysłu w Beninie.

Bawełna

Benin jest czwartym co do wielkości producentem bawełny w Afryce po Burkina Faso, Czadzie i Mali. Bawełna jest główną uprawą pieniężną uprawianą w Beninie i kręgosłupie gospodarki, stanowiąc około 40% PKB i 80% dochodów z eksportu. W 2018 r. Kraj wyeksportował około 530 000 ton bawełny z 451 000 ton w poprzednim roku. Ponad dwa miliony ludzi w Beninie polega na uprawie bawełny jako głównym źródle dochodów. Społeczności rolnicze zajmujące się uprawą bawełny są typowo wiejskimi społecznościami w kraju, a większość rolników posiada około 2 hektarów użytków rolnych i uprawia bawełnę w rotacji z innymi uprawami. Większość producentów bawełny znajduje się w dwóch regionach; Regiony południowo-środkowe i północne. Ze względu na nadmierne poleganie na produkcji bawełny i intensywne stosowanie środków agrochemicznych, żyzne grunty kraju uległy degradacji środowiska. Aby zapewnić wysoką jakość produktów, większość rolników stosuje uprawy bawełny ekologicznej, dzięki czemu nie używają już pestycydów i polegają jedynie na nawozach naturalnych. Hodowla bawełny odegrała nie tylko kluczową rolę w odbiorze eksportu, ale także w rozwoju przemysłu tekstylnego w Beninie.

Włókienniczy

Przemysł tekstylny jest prawdopodobnie największym przemysłem w Beninie dzięki dużej ilości bawełny produkowanej w tym kraju. Chociaż większość bawełny w kraju jest eksportowana na rynek międzynarodowy, część z nich jest wykorzystywana lokalnie w produkcji odzieży. Benin ma dziesiątki producentów tekstyliów rozsianych po całym kraju, a niektóre z nich specjalizują się w tekstyliach na eksport. Przemysł tekstylny w Beninie ma ogromne możliwości na wszystkich poziomach łańcucha wartości, od projektowania po produkcję i marketing, dzięki czemu przemysł jest jednym z najlepszych pracodawców w kraju. Firmy tekstylne stanowią łącznie około 30% siły roboczej w sektorze bawełny. Branża została wzmocniona przez duży rynek zewnętrzny i lokalny popyt na stroje. Zarówno rynek odzieży, jak i obuwia w Afryce Subsaharyjskiej szacuje się na 30 miliardów dolarów, co daje Beninowi możliwość sprzedaży odzieży.

Rolnictwo

Benin jest krajem rolniczym, w którym ponad połowa ludności zajmuje się rolnictwem. W rzeczywistości gospodarka kraju jest w dużej mierze zależna od rolnictwa na własne potrzeby. Większość produktów rolnych przeznaczona jest do produkcji lokalnej i tylko niewielka część trafia na rynek międzynarodowy. Rolnictwo stanowi około 35% PKB. Niewielcy niezależni rolnicy produkują 90% produkcji rolnej, a tylko 17% całkowitej powierzchni gruntów jest uprawianych. Pomimo kluczowej roli sektora rolnego w gospodarce, sektor ten jest nękany nieefektywnymi i niewystarczającymi nakładami, brakiem kredytów na obszarach wiejskich i słabą infrastrukturą. Sektor cierpi również z powodu przemytu zbóż na eksport, zwłaszcza do Nigerii, co skutkuje zaniżeniem liczby upraw. Główne uprawy żywności to kukurydza, ryż, fasola, sorgo, ignamy, banany, ziemniaki i maniok. Produkty palmowe są drugim najbardziej eksportowanym produktem po bawełnie. Istnieje około 30 000 hektarów plantacji palm, zwłaszcza wzdłuż wybrzeża. Produkcja oleju palmowego jest również ważną działalnością gospodarczą, generującą przyzwoity dochód dla wielu rodzin.

Olej

Benin ma kilka źródeł energii, w tym gaz ziemny i ropę naftową. Produkcja ropy naftowej w kraju rozpoczęła się w 1982 r. Na przybrzeżnym polu naftowym Seme, zarządzanym przez Saga Petroleum Company. Mimo że kraj ten nie jest głównym producentem ropy, sektor ten znacząco przyczynił się do swoich zagranicznych zysków. W 1991 r. Pole naftowe Seme wyprodukowało 1, 35 mln baryłek ropy, a kraj eksportował 1, 27 mln baryłek w poprzednim roku. Oszacowano, że Benin miał rezerwę 44 milionów baryłek ropy, zdolną zaspokoić popyt krajowy. Jednak kraj ten nie ma rafinerii i musi eksportować swoją ropę naftową i importować produkty rafinacji ropy naftowej. W 2002 r. Kraj importował 12 600 baryłek produktów naftowych dziennie przez SONACOP, firmę odpowiedzialną za import produktów naftowych. Benin posiada również rezerwy gazu ziemnego, ale produkcja nadal nie jest aktywna. Opiera się głównie na imporcie, aby spełnić lokalne wymagania.