Jakie są największe branże w Azerbejdżanie?

Republika Azerbejdżanu jest krajem na południowym Kaukazie. Graniczy od Morza Kaspijskiego na wschodzie, Rosja na północy, Gruzja na północnym zachodzie, Armenia na zachodzie i Iran na południu. Azerbejdżan był częścią Związku Radzieckiego. Po uzyskaniu niepodległości w 1991 r. Azerbejdżan stał się członkiem Banku Światowego, MFW, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Islamskiego Banku Rozwoju i Azjatyckiego Banku Rozwoju. Te instytucje finansowe odegrały istotną rolę w promowaniu gospodarki Azerbejdżanu. Od momentu uzyskania niepodległości Azerbejdżan dąży do stabilnej gospodarki poprzez promowanie ważnych gałęzi przemysłu w kraju. Niektóre z głównych gałęzi przemysłu w Azerbejdżanie, które pobudziły gospodarkę kraju, obejmują:

Azerbejdżański przemysł energetyczny

Azerbejdżan ma ogromne złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Produkcja ropy i gazu odgrywa główną rolę w gospodarce Azerbejdżanu. W rzeczywistości Azerbejdżan znalazł się w czołówce światowych obszarów poszukiwań i rozwoju ropy naftowej. Eksport ropy stanowi około 76% całkowitego eksportu tego kraju. W 1994 r. State Oil Company z Azerbejdżanu zawarła 30-letni kontrakt z 13 innymi firmami wydobywającymi ropę naftową w kraju. Wśród tych spółek naftowych znajdują się między innymi Amoco, BP, ExxonMobil, Lukoil i Statoil. Utworzono Państwowy Fundusz Naftowy Azerbejdżanu w celu zapewnienia stabilności, przejrzystości i właściwego zarządzania wydobyciem ropy naftowej.

Przemysł wydobywczy w Azerbejdżanie

Azerbejdżan jest obdarzony dużą ilością złóż mineralnych. Powszechne minerały w kraju to złoto, srebro, żelazo, tytan, miedź, mangan, kobalt, molibden i chrom. Większość złóż mineralnych kraju znajduje się w regionie Małego Kaukazu. Przemysł wydobywczy doprowadził do rozwoju wielu gałęzi przemysłu i stworzenia wielu możliwości zatrudnienia w kraju. Istnieje wiele firm wydobywczych, które pojawiły się w krajach, aby kontrolować działalność wydobywczą.

Azerbejdżański przemysł rolny

Rolnictwo jest podstawowym sektorem gospodarki Azerbejdżanu. Rolnictwo jest powszechne i stanowi około 54, 9% całkowitej powierzchni kraju. Działalność rolnicza Azerbejdżanu koncentruje się na uprawach gotówkowych, ogrodnictwie, uprawie winorośli, bawełnie, roślinach leczniczych i składnikach do produkcji wina. Jednak najczęstsze uprawy na własne potrzeby uprawiane na rozległych gruntach rolnych obejmują zboża i ziemniaki. Rolnictwo jest nie tylko ważne dla celów żywienia ludności, ale także wzrostu przemysłu rolno-spożywczego w kraju. Niektóre z firm, które skorzystały z rolnictwa, to przemysł winiarski, piwowarski, mleczarski i napojów bezalkoholowych, a także wiele innych firm przetwórstwa spożywczego. Hodowla zwierząt i uprawa pastwisk są również częścią praktyk rolniczych Azerbejdżanu.

Rozwijający się przemysł turystyczny

Rozwój branży turystycznej był jednym z priorytetów rządu Azerbejdżanu. Po upadku Związku Radzieckiego przemysł turystyczny w Azerbejdżanie prawie upadł. Sytuacja pogorszyła się w latach 90. w czasie wojny w Górskim Karabachu. Przemysł rozpoczął odbudowę na początku XXI wieku. Od tego czasu Azerbejdżan stał się popularnym miejscem dla turystów z zainteresowaniami narciarskimi, religijnymi i uzdrowiskowymi. W sezonie zimowym ośrodek narciarski Shahdag przyciąga wielu turystów narciarskich. Ministerstwo Kultury i Turystyki Azerbejdżanu ułatwiło ogromną poprawę w tej branży. Istnieją 63 kraje, które mogą podróżować bez wiz do Republiki Azerbejdżanu. Azerbejdżan zajął 84. miejsce w światowym raporcie na temat konkurencyjności w turystyce i turystyce z 2015 r. Zajmował również pierwsze miejsce na liście krajów z szybko rozwijającą się branżą turystyczną.

Azerbejdżański przemysł naukowy i technologiczny

Nauka i innowacje mają stały pozytywny wpływ na gospodarkę Azerbejdżanu. W rzeczywistości przewiduje się, że stopniowy wzrost zysku z tego przemysłu wzrośnie w nadchodzących latach. Oczekuje się, że wzrost ten będzie ogromny i będzie odpowiadał wzrostowi przemysłu naftowego. Krajowe Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych zapewnia również niezbędne wsparcie i infrastrukturę dla rozwoju nauki i technologii. Kilka ważnych innowacji idzie również w kraju. Na przykład w XXI wieku w Azerbejdżanie zbudowano gadżety i centra pomagające w przewidywaniu fal sejsmicznych. Azerbejdżan uruchomił również szereg swoich satelitów w kosmosie.

Branża bankowa w Azerbejdżanie

Bankiem wiodącym w kraju jest Bank Centralny Azerbejdżanu. Podstawowymi celami banku są regulacja giełdy, funkcjonowanie banków komercyjnych w kraju oraz obieg waluty i podaży pieniądza. Banki komercyjne w Azerbejdżanie obejmują między innymi Bank Baku, Bank Azerbejdżanu, Pasha Bank, Kapital Bank, Mugan Bank, Demir Bank, Bank Standard, Bank Respublika i NBS Bank. Banki te mają bankomaty i oddziały w całym kraju, aby ułatwić łatwą transakcję i obieg pieniędzy. Azerbejdżański Manat został wprowadzony 1 stycznia 2016 r., Aby pomóc przeciwdziałać inflacji i ustabilizować gospodarkę.

Azerbejdżański przemysł wytwórczy

Przemysł przetwórczy i przetwórczy są bardzo stabilne w Azerbejdżanie, prawdopodobnie ze względu na dostępność ogromnych surowców i wsparcie ze strony rządu. Towary wytwarzane w kraju są spożywane lokalnie, a nadwyżka jest importowana. Przemysł obronny Azerbejdżanu rozwinął możliwości produkowania własnego sprzętu wojskowego i innego sprzętu, takiego jak granaty i pojazdy wojskowe. Przemysł wytwórczy jest atutem dla gospodarki kraju, ponieważ w miarę wzrostu zmniejsza liczbę towarów importowanych do kraju.

Przemysł telekomunikacyjny w Azerbejdżanie

Ponad 80% ludności Azerbejdżanu ma dostęp do telefonów komórkowych i innych gadżetów telekomunikacyjnych. Dostęp do telefonu publicznego jest również zadowalający, pomimo ograniczonego korzystania z niego w całym kraju. Głównymi dostawcami usług telefonii komórkowej w kraju są Azercell, Bakcell i Azerfon. Te firmy mobilne mają ponad 10 milionów abonentów dystrybuowanych w całym kraju. Firmy mobilne mają statki w całym kraju, aby ułatwić kontakt i zbliżyć usługi do swoich abonentów. W kraju jest także duża liczba stacji radiowych i telewizyjnych. Istnieje ponad 26 stacji radiowych, cztery publiczne stacje telewizyjne i 43 prywatne stacje telewizyjne. Penetracja radiowa wyniosła 97%, podczas gdy penetracja telewizyjna wyniosła 59, 1%. W 2015 r. Penetracja Internetu wyniosła 77%. Obecnie w Azerbejdżanie jest ponad 2200 000 użytkowników Internetu. Krajowe Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych wspiera rozwój w sektorze telekomunikacyjnym.