Jakie języki są używane w Trynidadzie i Tobago?

Angielski jest językiem urzędowym w Trynidadzie i Tobago. Inne popularne języki używane w kraju to Trinidadian English Creole, Tobagonian Creole i Trinidadian Hindustani.

Oficjalny język Trynidadu i Tobago

Angielski jest językiem urzędowym Trynidadu i Tobago. Język ten jest formalnie określany jako Trinidadian English lub Trinidad and Tobago Standard English. Język ten jest powszechnie używany w administracji rządowej, oficjalnej dokumentacji, jako środek nauczania w instytucjach edukacyjnych oraz w mediach krajowych.

Inne popularne języki

Trinidadian English Creole

Ten język jest używany na całej wyspie Trinidad. Język kreolski jest popularny wśród mas wyspy i jest szeroko stosowany w codziennej komunikacji. Słownictwo Trinidadian English Creole wywodzi się głównie z języka angielskiego. Język jest również pod wpływem kilku języków afrykańskich, hiszpańskiego, francuskiego, francuskiego kreolskiego, trinidadian hindustani i chińskiego.

Kreolski Tobagon

Kreol Tobagonian, kreolski język angielski, różni się od kreolskiego trynidadu, głównie na poziomie bazyliowym, i jest używany w Tobago. Język jest bliższy kreacjom z mniejszych antylop. Jest językiem mas w Tobago i jest szeroko stosowany w codziennej komunikacji.

Trinidadian Hindustani

Trinidadian Hindustani jest czwartym najczęściej używanym językiem w kraju. Język, znany również jako Trinidadian Bhojpuri, jest odmianą karaibskiego Hindustani, języka rodziny języków indyjsko-aryjskich. Od 2006 r. W Trinidadian Hindustani mówi około 15 600 osób, głównie pochodzenia indyjskiego. Język działa jako lingua franca Tobagonian i Indo-Trinidadians. Język ten wywodzi się z języków ojczystych używanych przez robotników z Azji Południowej, którzy pracowali na plantacjach na Karaibach. Rząd nieustannie dokłada starań, aby chronić i promować używanie tego języka. Formy muzyczne, takie jak Chutney i Pichakaree, są śpiewane przy użyciu mieszanki trinidadian hindustani i angielskiego.

Języki rdzenne

Yao, wymarły język Cariban, był używany przez ludzi Yao z Gujany Francuskiej i Trynidadu. Innym językiem karibańskim, Kari'nja lub Carib, posługiwali się mieszkańcy Kaliny zamieszkujący Trynidad i Tobago oraz niektóre kraje Ameryki Południowej. Język jest obecnie uznawany za wysoce zagrożony język. Innym rodzimym językiem Trynidadu jest Shebaya, język Arawakan.