Jakie języki są używane w Republice Konga?

Republika Konga znajduje się w Afryce Środkowej, graniczącej z Gabonem, Kamerunem, Afryką Środkową i Demokratyczną Republiką Konga. Kraj jest słabo zaludniony, a większość ludzi mieszka w południowo-zachodniej części kraju. Rozległy obszar północny to tropikalna dżungla, praktycznie niezamieszkała. Kongo jest jednym z najbardziej zurbanizowanych krajów w Afryce, ponieważ około 70% ludności kraju mieszka na obszarach miejskich, w tym w stolicy Brazzaville. Ludność Konga jest zróżnicowana etnicznie i językowo, a 62 języki są podzielone na trzy grupy.

Język urzędowy Republiki Konga

Francuski jest oficjalnym językiem Konga, a Kituba i Lingala są językami narodowymi tego kraju. Około 30% ludności Konga może płynnie mówić po francusku. Francuski jest powszechnie używany we wspólnocie europejskiej i wśród afrykańskich elit. Jednak afrykańskie elity rzadko mówią po francusku w swoich domach. Większość francuskojęzycznych osób w Kongo (88%) mieszka w obszarze miejskim Brazzaville. Francuski jest używany jako środek nauczania w szkołach i innych placówkach edukacyjnych w całym kraju. Jest również nauczany jako przedmiot w ramach programu szkolnego. Francuski jest również używany jako język komunikacji przez rząd, ponieważ rząd wzorowany jest na systemie francuskim. Podczas gdy francuski pozostaje wysoce prestiżowy, wydaje się, że języki etniczne i handlowe tego kraju mają szersze zastosowanie niż francuski.

Języki etniczne

Kituba

Prawie każda grupa etniczna i subetniczna w Kongu zachowała swoje tradycyjne języki. Największym językiem etnicznym w Republice Konga jest Kituba. Mówi się, że Kituba jest językiem podstawowym w południowej części kraju, w regionach takich jak Kouilou, Niari, Pool i Brazzaville. Jest to również język narodowy i używa go ponad 50, 35% ludności kongijskiej. Jest to język administracji regionalnej i edukacji podstawowej w niektórych szkołach w tych regionach.

Lingala

Lingala mówi się głównie w północnych i wschodnich regionach Konga. Był on szczególnie wykorzystywany jako środek komunikacji między europejskimi osadnikami a afrykańską społecznością mieszkającą w tym kraju. Jest szeroko stosowany w handlu, administracji i szkoleniach edukacyjnych. Ton i struktura języka Lingala używanego w kraju wykazują wpływ Bantu. Opiera się na niektórych językach lokalnych, w tym Bangi, Mango i Losengo. Język Lingala używany w Kongu jest podzielony na kilka dialektów i odmian. Należą do nich standardowe Lingala, które są używane w programach edukacyjnych i informacyjnych, oraz mówione Lingala, używane w codziennych czynnościach. Lingala jest uważana za najszybciej rozwijający się język w Republice Konga, przy czym większość grup etnicznych wybiera go jako drugi język.

Języki mniejszościowe

Istnieje około 60 innych odrębnych języków mniejszościowych używanych w Kongo. Niektóre znaczące języki mniejszościowe w kraju to język Kiteke, mówiony głównie przez ludzi Bateke. Batekowie stanowią około 18% ludności Konga i zamieszkują głównie departament płaskowyżu. Kiteke należy do rodziny języków Bantu. Inne języki to Akwa, Beembe, Koongo, Likuba i Baganda. W Kongu jest ponad 100 grup etnicznych, a prawie każda grupa etniczna mówi własnym językiem.