Jaki rodzaj rządu ma Myanmar?

Rząd Myanmaru

Rząd Myanmaru, zgodnie z definicją konstytucji z 2008 r., Funkcjonuje jako republika parlamentarna. W tego rodzaju rządzie szefowie gabinetów są odpowiedzialni za realizację ustaw określonych przez Parlament. W 2008 r. Myanmar ustanowił nową konstytucję i stworzył nową formę rządu, która podzielona jest na 3 gałęzie: legislacyjny, wykonawczy i sądowy . W tym artykule przyjrzymy się bliżej rządowi Myanmaru.

Historia rządu Myanmaru

Od 1885 do 1948 r. Myanmar był rządzony jako kolonia brytyjska. Kraj ten uzyskał wolność po II wojnie światowej w 1948 r., Stał się demokracją i ustanowił swoją pierwszą postkolonialną konstytucję. Konstytucja odmówiła praw obywatelskich osobom z mniejszości etnicznych. W 1962 roku wojskowy zamach stanu z powodzeniem obalił demokrację i stworzył rząd wojskowy socjalistyczny.

Stany Zjednoczone i kilka krajów europejskich wprowadziły sankcje gospodarcze i bojkot przeciwko rządowi wojskowemu, co doprowadziło do zamknięcia kilku zlokalizowanych tutaj firm zachodnich. Ponadto różne międzynarodowe organizacje pozarządowe były zaangażowane w edukację społeczeństwa na temat naruszeń praw człowieka prowadzonych przez rząd, co spowodowało, że duże firmy detaliczne zaprzestały pozyskiwania produktów z Birmy.

W odpowiedzi na te bojkoty i sankcje rząd wojskowy Birmy zgodził się na reformę polityczną, umożliwiając różnym partiom politycznym kandydowanie w wyborach publicznych w 2010 i 2012 roku. 10 maja 2008 r. Kraj ten odbył pierwsze wybory krajowe od 1990 r., Głosując za przyjęciem nowej konstytucji. Wybory parlamentarne w 2010 r. Wygrała Partia Solidarności i Rozwoju Unii, wspierana przez wojsko. Chociaż wiele osób uważa, że ​​te wybory były oszukańcze. W 2015 r. Narodowa Liga na rzecz Demokracji zdobyła większość głosów dla obu izb parlamentu, odsuwając kraj od rządów wojskowych.

Władza ustawodawcza

Władza ustawodawcza rządu jest podzielona na szczebel krajowy oraz szczebel lokalny i regionalny. Na szczeblu krajowym dziedzinę prawodawstwa prowadzi Zgromadzenie Związku (jak Parlament), które dzieli się na dwa domy: Izbę Narodowości i Izbę Reprezentantów.

Konstytucja z 2008 r. Gwarantuje wojskową reprezentację 25% w Zgromadzeniu Związku. Dom narodowości składa się z 224 członków. Z tych osób 168 jest wybieranych przez ludność ogólną, a 56 przez wojsko. Izba Reprezentantów składa się z 440 członków, z których 330 jest wybieranych przez opinię publiczną, a 110 z nich ma zagwarantowane mandaty na podstawie mianowania wojskowego.

Władza wykonawcza

Na czele władzy wykonawczej stoi prezydent kraju. Prezydent opiera się na partii politycznej z władzą większościową w Zgromadzeniu Unii. Obecnie partią polityczną jest National League for Democracy. Prezydent jest konstytucyjnie odpowiedzialny za nadzorowanie gabinetu; chociaż w praktyce to robi państwo radne. Gabinet składa się z szefów kilku ministerstw, w tym: finansów i planowania, przemysłu, zdrowia, transportu i komunikacji, spraw etnicznych, obrony i edukacji (by wymienić tylko kilka).

Władza wykonawcza musi przestrzegać zasad i przepisów ustanowionych przez władzę ustawodawczą.

Władza sądownicza

Sądowa gałąź Birmy pozostaje pod silnym wpływem brytyjskich przepisów i systemów z epoki kolonialnej. System sądownictwa nie gwarantuje jednak obywatelom publicznego procesu i nie jest niezależną gałęzią władzy. Najwyższym poziomem tej gałęzi jest Sąd Najwyższy, na którego czele stoi jeden sędzia główny i prokurator generalny. Birma nie zgadza się na objęcie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.