Jaka jest różnica między temperaturą a ciepłem?

Od tego czasu ciepło i temperatura były mylone, aby oznaczać to samo. Konieczne jest zatem rozróżnienie obu, aby uzyskać jasny obraz tych dwóch. Mogą brzmieć podobnie, ale różnią się znacznie w zależności od nauki i badań. Ciepło jest rodzajem energii, która mierzy całkowitą energię kinetyczną cząsteczek w ciele, podczas gdy temperatura jest stanem gorącym lub zimnym materii. Pomiary ciepła są w dżulach (J). Z drugiej strony, pomiary temperatury są w stopniach Celsjusza (° C). Można go również zmierzyć w stopniach Fahrenheita (° F) lub Kelvina (K) w zależności od instytucji lub kraju. Ciepło jest wyrażane jako Q, podczas gdy wyrażenie dla temperatury T. Termometr służy do pomiaru temperatury, podczas gdy kolorymetr mierzy ciepło.

Jaka jest temperatura?

Absolutne zero to minimalna temperatura teoretycznie, przy której cząstki pozostają bez ruchu. Absolutne zero to 0 K (skala Kelvina), -459, 67 ° F (skala Fahrenheita) i -273, 15 ° C (skala Celsjusza). Większość części świata używa skali Celsjusza, ale Stany Zjednoczone zwykle używają skali Fahrenheita. W nauce skala Kelvina jest szeroko stosowana w pomiarach i została nazwana tak na cześć fizyka ze Szkocji. Skala Kelvina jest najczęściej określana jako bezwzględna.

Co to jest ciepło?

Ciepło może być przenoszone przez promieniowanie, przewodzenie, konwekcję i adwekcję. Przewodzenie to transfer ciepła między ciałami stałymi, promieniowanie to transfer energii w postaci fal elektromagnetycznych przez powietrze lub medium i konwencja to transfer ciepła w cieczach i gazach. Z drugiej strony, postęp jest przenoszeniem ciepła przez przepływ płynów z jednego punktu do drugiego. Ciepło jest proste, przenoszone z gorącego końca do gorącego punktu niezależnie lub przez medium. Ruch cząstek materii iskrzących się pod wpływem ciepła wzrasta, gdy następuje transfer ciepła. Ciepło utajone to ilość ciepła potrzebna do zmiany ciała stałego w ciecz lub parę, lub zmiana płynu w parę bez konieczności zmiany temperatury.

Związek między ciepłem a temperaturą

Próbując zrozumieć pojęcie ciepła i temperatury, ważne jest, aby pamiętać, że ciepło albo zwiększa, albo zmniejsza temperaturę. Wzrost ciepła doprowadzi do wzrostu temperatury, natomiast spadek ciepła spowoduje obniżenie temperatury. Kolejną istotną różnicą jest to, że ciepło jest energią, podczas gdy temperatura jest tylko miarą energii. Przeważnie wzrost ciepła powoduje wzrost objętości materii. Szybki przykład to wanna pełna wody i kubek pełen wody. Pomimo tej samej temperatury, obie mogą się różnić pod względem ciepła. Wanna ma więcej cząsteczek wody, co przekłada się na większą energię cieplną prowadzącą do wytwarzania ciepła. Dlatego kubek może mieć zimną wodę, w przeciwieństwie do wanny z cieplejszą wodą, mimo że obie są w tej samej temperaturze. Temperatura prowadzi do zmiany faz lub stanów materii. Gotowanie, odparowywanie, topienie i zamrażanie to procesy, na które wpływają zmiany temperatury. Ciepło i temperatura są rzeczywiście różne, ale mylnie mylnie oznaczają to samo.