Jaka jest różnica między stresem wodnym a kryzysem wodnym?

Światowe Forum Ekonomiczne w 2015 r. Wymieniało niedobór wody jako ryzyko globalne. Niedobór wody odnosi się do niedoboru wody, sytuacji, w której zapotrzebowanie na wodę jest większe niż liczba zasobów słodkiej wody. W tym stanie występuje stres wodny i niedobór wody.

Stres wodny i kryzys wodny

Stres wodny to sytuacja, w której problemy pojawiają się na obszarze z powodu niedoboru wody. Ludzie, którzy nie mają wystarczającego dostępu do wody pitnej, są zestresowani wodą. Organizacja Narodów Zjednoczonych umieszcza liczbę ludzi obciążonych wodą na świecie na jednej na sześć osób. Zgodnie ze wskaźnikiem stresu wodnego Falkenmark, regiony uzyskujące roczny zapas wody poniżej 60 035 stóp sześciennych na osobę doświadczają „stresu wodnego”. Bliski Wschód to najbardziej obciążone wodą kraje na świecie. Z drugiej strony kryzys wodny odnosi się do sytuacji, w której niedobór wody wpływa na inne funkcje w rządzie lub państwie. Brak przenośnej wody w celu zaspokojenia potrzeb ludności może prowadzić do kryzysu wodnego.

Zmiany klimatu i stres wodny

W powszechnej opinii zmiany klimatu spowodowały spadek ilości słodkiej wody dostępnej dla ludzi. Zmiana klimatu spowodowała kurczenie się jezior i stawów, zmniejszenie przepływu rzek i strumieni oraz cofanie się lodowców. Ziemia ma dużą podaż świeżej wody, ale wiele regionów na świecie nadal doświadcza stresu wodnego z powodu zanieczyszczenia. Znaczna część tej wody nie nadaje się do spożycia i jest niedostępna w rolnictwie i przemyśle.

Skutki kryzysu wodnego

Kryzys wodny dotyka wszystkich sektorów gospodarki i życia ludzkiego. Nadmierne wykorzystanie wód podziemnych prowadzi do niskich plonów rolnych, a zanieczyszczenie i nadmierne wykorzystanie zasobów wodnych szkodzi lub prowadzi do utraty różnorodności biologicznej. Według Water.org i WHO wraz z UNICEF, około 2, 5 miliarda ludzi nie ma odpowiedniego dostępu do urządzeń sanitarnych, co prowadzi do zanieczyszczenia wody. Kryzys wodny może powodować regionalne konflikty dotyczące zasobów wodnych, które są generalnie rzadkie. Bank Światowy stwierdza, że ​​nieodpowiednie warunki sanitarne, niska higiena i niebezpieczna woda powodują 88% chorób przenoszonych przez wodę. Czas spędzony na poszukiwaniu wody prowadzi do utraty możliwości gospodarczych, co z kolei prowadzi do ubóstwa, zwłaszcza wśród kobiet, które są odpowiedzialne za gromadzenie wody w większości części świata.

Pokonywanie niedoboru wody

Aby ludność świata mogła przetrwać, należy podjąć działania w celu przezwyciężenia problemów związanych z niedoborem wody. Inicjatywy na rzecz czystej wody mają na celu zapewnienie dostępu do czystej wody. Recykling wody zmniejszy niedobór wody, a także poprawi praktyki rolnicze w obszarach takich jak nawadnianie. Rządy i ludzie na ogół muszą korzystać z zaawansowanej technologii w zakresie ochrony wód i poprawy systemów kanalizacyjnych. Innym rozwiązaniem tego problemu jest uświadomienie niedoboru wody osobom, które nie doświadczają takich problemów, aby mogły pomóc w zapobieganiu.