Jaka jest definicja nacjonalizmu i dlaczego ma to znaczenie?

Nacjonalizm jest ideologią polityczną, która opowiada się za identyfikacją i dumą narodu, którego członkowie mają pewne cechy kulturowe, ideologiczne, religijne lub etniczne. Nacjonalizm można również zdefiniować jako oddanie ludzi do ich krajów. Nacjonalizm jest porównywalny do patriotyzmu, a obie dzielą pewne cechy, takie jak celebrowanie osiągnięć narodu przez jego obywateli. Można jednak powiedzieć, że patriotyzm pochodzi z działań własnego kraju, a nacjonalizm istnieje niezależnie od działań własnego kraju.

Odmiany nacjonalizmu

Sposoby manifestowania się nacjonalizmu są dość szerokie i mogą dotyczyć pochodzenia etnicznego, kulturowego lub politycznego kraju. Odmiany te obejmują nacjonalizm obywatelski, nacjonalizm religijny, nacjonalizm terytorialny, nacjonalizm etniczny, nacjonalizm antykolonialny, nacjonalizm gospodarczy, nacjonalizm kulturowy i nacjonalizm rasowy.

Czym jest Cywilny Nacjonalizm?

Cywilny nacjonalizm to przypadek, w którym ludzie z różnych środowisk kulturowych, etnicznych i ekonomicznych identyfikują się jako równi obywatele danego narodu. Cywilny nacjonalizm jest również określany jako liberalny nacjonalizm, ponieważ obejmuje pielęgnowanie wartości liberalnych, takich jak prawa jednostki, wolność i tolerancja.

Czym jest etniczny nacjonalizm?

Etniczny nacjonalizm jest odmianą nacjonalizmu, w którym naród definiuje go jako obywatela poprzez skład etniczny, w którym pożądani członkowie narodu mają wspólne pochodzenie etniczne, wspólne przekonania religijne i wspólny język. Etniczny nacjonalizm może być postrzegany jako bezpośrednie przeciwieństwo obywatelskiego nacjonalizmu.

Czym jest religijny nacjonalizm?

Religijny nacjonalizm obejmuje relacje między wierzeniami religijnymi a nacjonalizmem, w których osoby dzielące wspólną wiarę religijną lub wspólną przynależność religijną mają poczucie jedności narodowej. Religijny syjonizm jest jednym z przykładów religijnego nacjonalizmu.

Czym jest antykolonialny nacjonalizm?

Antykolonialny nacjonalizm jest odmianą nacjonalizmu widzianego w krajach podlegających władzy kolonialnej i miał swój szczyt w okresie dekolonizacji w połowie XX wieku, szczególnie w krajach afrykańskich i azjatyckich. Antykolonialny nacjonalizm w tych krajach był propagowany przez pokojowe protesty (doskonały przykład indyjskiego Mahatmy Gandhiego) lub przez konflikt zbrojny.

Czym jest nacjonalizm terytorialny?

Nacjonalizm terytorialny jest formą nacjonalizmu, w którym każda osoba musi pochodzić z określonego narodu i zobowiązać się do wierności swojemu narodowi. Obywatelstwo jest czasami postrzegane jako produkt terytorialnego nacjonalizmu. Nacjonalizm kulturowy definiuje się jako różnorodność nacjonalizmu, w którym członkowie narodu są identyfikowani poprzez wspólne dziedzictwo kulturowe. Nacjonalizm kulturowy można określić jako pośrednią odmianę nacjonalizmu obywatelskiego i nacjonalizmu etnicznego.

Czym jest nacjonalizm ekonomiczny?

Nacjonalizm ekonomiczny jest rodzajem nacjonalizmu, w którym władza polityczna traktuje priorytetowo kontrolę ekonomiczną i pracowniczą, wprowadzając ograniczenia w międzynarodowym ruchu kapitału, pracy i produktów, jednocześnie zachęcając do doktryn takich jak merkantylizm, protekcjonizm i antyglobalizacja.

Czym jest niemiecki nacjonalizm?

W Niemczech nacjonalizm istnieje w postaci niemieckiego nacjonalizmu, w którym ludzie niemieckiego dziedzictwa są zachęcani do zjednoczenia i utożsamiania się ze wspólnym narodem. Ludzie niemieccy identyfikowani są głównie poprzez język, ponieważ wszyscy są rodzimymi użytkownikami określonej odmiany lub dialektu języka niemieckiego. Friedrich Karl von Moser, który był jednym z pierwszych nacjonalistów niemieckich, stwierdził w XVIII wieku, że Niemcom brakowało dumy z tożsamości narodowej widzianej u Szwajcarów i Brytyjczyków. Fryderyk, podobnie jak inni niemieccy nacjonaliści, wezwał do utworzenia narodu niemieckiego, z którym identyfikowaliby się naród niemiecki. Niemiecki ruch nacjonalistyczny rozrósł się w XVIII i XIX wieku, a na początku XX wieku ruch ten miał ogromny wpływ na Niemcy. Jednak ekstremalne formy niemieckiego nacjonalizmu, których przekonania opierały się na czystości rasowej, były również popularne w kraju, a zwłaszcza w przypadku członków partii nazistowskiej. Te skrajne formy niemieckiego nacjonalizmu doprowadziły ostatecznie do wybuchu II wojny światowej jako przywódca nazistowski, Adolf Hitler najechał na Austrię i Polskę w brutalny sposób, by zjednoczyć naród niemiecki.

Czym jest afrykański nacjonalizm?

Afrykański nacjonalizm był formą nacjonalizmu, który był prezentowany w wielu krajach Afryki Subsaharyjskiej od połowy XX wieku do końca XX wieku, ponieważ dawne kolonie europejskie walczyły o samodzielność i niezależność. Afrykański nacjonalizm jest przykładem antykolonialnego nacjonalizmu i polegał na samostanowieniu Afrykanów oraz uświadomieniu sobie znaczenia walki z europejskim autorytetem kolonialnym. Początki ruchu afrykańskiego nacjonalizmu sięgają połowy XIX wieku w Afryce Zachodniej wśród wykształconych czarnoskórych Afrykanów z klasy średniej, którzy wierzyli w tworzenie państw narodowych. Jednak dopiero pod koniec II wojny światowej ruch stał się ruchem masowym, ponieważ Afrykanie, którzy intensywnie podróżowali po całym świecie, zaczęli domagać się wydalenia europejskiej władzy kolonialnej i ustanowienia niezależnych państw narodowych. Ruchy te angażowały mocarstwa kolonialne poprzez pokojowe procesy polityczne lub gwałtowne protesty i konflikty zbrojne, przy czym te ostatnie były preferowanymi środkami w większości krajów subsaharyjskich.

Czym jest chiński nacjonalizm?

Chiński nacjonalizm jest ideologią polityczną, która opowiada się za jednością narodową i kulturowym zjednoczeniem Chińczyków. W chińskim nacjonalizmie Chińczycy są zachęcani do utożsamiania się ze swoim wspólnym kulturalnym pochodzeniem, a także do wspólnej identyfikacji siebie jako narodu. Chiny jako naród istniały w wielu formach od czasów starożytnych. Chiński nacjonalizm opiera się głównie na imperializmie praktykowanym we wczesnym imperium chińskim. W tym okresie Chińczycy Han byli podstawowym etnicznym opisem Chińczyków. Chiński nacjonalizm jest postrzegany jako główny motyw zjednoczenia Tajwanu i Chin kontynentalnych. W niektórych przypadkach popularne imprezy, takie jak Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008, jak również klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi w Syczuanie, pobudzają chińskich obywateli do poczucia dumy narodowej.

Czym jest francuski nacjonalizm?

Mówi się, że francuski nacjonalizm pojawił się jako produkt uboczny wojen z Anglią. Joanna d'Arc jest znana jako tradycyjna ikona francuskiej dumy. Napoleon Bonaparte, który był ważną postacią w rewolucji francuskiej od 1789 do 1799 roku, wierzył w ekspansję francuskich ideałów i oświecenia.

Czym jest amerykański nacjonalizm (nacjonalizm Stanów Zjednoczonych)?

Amerykański nacjonalizm, znany również jako nacjonalizm Stanów Zjednoczonych, jest formą nacjonalizmu unikalną dla Stanów Zjednoczonych. Amerykański nacjonalizm ma swoje korzenie w XVIII wieku, kiedy Trzynaście Kolonii zaczęło mniej identyfikować się z identyfikacją bycia Brytyjczykami i bardziej z nową „amerykańską” tożsamością. Mówi się, że idea amerykańskiego nacjonalizmu ewoluowała w czasie i nadal odgrywa ważną rolę w polityce amerykańskiej.

Jakie są wspólne krytyki nacjonalizmu?

Podczas gdy nacjonalizm jest postrzegany przez wielu polityków i obywateli jako szlachetny, ideologia polityczna nie jest pozbawiona krytyków. Nacjonalizm, a zwłaszcza różnorodność nacjonalizmu gospodarczego, jest postrzegana przez niektórych uczonych jako główna przeszkoda dla globalizacji. Historia pokazała, w jaki sposób skrajne formy nacjonalizmu są powiązane z problemami społecznymi, takimi jak rasizm, segregacja, a nawet wojny.