Jak miejsca uzyskują nazwy?

Jak miejsca uzyskują nazwy?

Jak byłby świat, gdyby miejsca nie miały nazw? Oczywiście byłoby to chaotyczne i pełne zamieszania. Dlatego ważne jest, aby podać nazwy miejsc w celach identyfikacyjnych, ale także aby pomóc odróżnić jedno miejsce od drugiego. Za imieniem, które zostało nadane miejscu lub osobie, zawsze kryje się historia. Różne metody i środki są używane w nazewnictwie miejsc. Niektóre miejsca w regionie mogą mieć nazwy z niewielką różnicą. Możliwe jest również uzyskanie dwóch lub więcej oddzielnych miejsc w różnych krajach lub regionach o tej samej nazwie. Nazwy miejsc są przede wszystkim podzielone na nazwy cech naturalnych i nazwy miejscowości. Badanie nazw miejsc, ich pochodzenia, znaczenia, wymowy i użycia jest znane jako toponimia. Toponimia jest gałęzią onomastyki, która polega na badaniu wszelkiego rodzaju nazw. Nazwy miejsc stanowią najbardziej znaczący i dokładny geograficzny system odniesienia na świecie.

Nazwy geograficzne

Dokładność i spójność są wymagane w nazywaniu miejsc, aby zapobiec pomyłkom. Toponimiści stosują ugruntowaną lokalną zasadę i procedury zgodnie z zasadami Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych, aby ustalić geograficznie uznane nazwy. Toponimista opiera się nie tylko na mapach i historii lokalnego miejsca, ale także na wywiadach z lokalnymi mieszkańcami, aby ustalić nazwy miejscowych miejsc. Określony język, wymowa i pochodzenie nazwy są ważnymi czynnikami przy nazywaniu miejsca. Toponimia zapewnia wgląd w historyczną geografię miejsca. Odpowiada także za zachowanie kultury i historii regionu dzięki nazwom nadanym temu miejscu.

Konwencjonalne systemy nazewnictwa

Systemy nazewnictwa różnią się w zależności od kraju lub miejsca. Nazwy miejsc często odnoszą się do konkretnych osób, czynności administracyjnych, wydarzeń historycznych lub cech geograficznych. W niektórych krajach, takich jak USA, niektóre konkretne departamenty lub władze są odpowiedzialne za nazywanie ważnych miejsc. Wprowadzono również systemy, które obejmują negocjacje z lokalną ludnością, zanim będzie można nadać nazwę miejscu. Najpowszechniejsze metody nazywania miejsc obejmują używanie nazwisk wybitnych ludzi w regionie lub krajach. Niektóre miejsca są również nazywane po fenomenalnym wydarzeniu lub aktywności.

Przykłady nazewnictwa

Nazwy miejsc w Stanach Zjednoczonych są łatwe do prześledzenia od ich początków, ponieważ większość miejsc jest nazwana na cześć ich założycieli lub ówczesnych polityków. Niektóre z miejsc w USA nazwane na cześć wybitnych ludzi to między innymi Waszyngton DC (George Washington), Cleveland (generał Moses Cleveland) i Denver (James W Denver). Większość ulic i alei głównych miast i miasteczek na całym świecie jest również nazwanych imionami wybitnych ludzi w tym mieście lub mieście. Większość miejsc w Anglii wywodzi swoje nazwy od rzek, na których zostały zbudowane. Niektóre z tych miast zmieniły swoje nazwy wraz ze zmianą nazw rzek. Na przykład Cambridge początkowo nosił nazwę Grontabricc, który był mostem na Grancie, ale został zmieniony na obecną nazwę, gdy rzeka została przemianowana na Cam.