Gospodarka Meksyku

Przegląd Gospodarki Meksyku

Meksyk ma gospodarkę mieszaną, co oznacza, że ​​składa się on zarówno z przedsiębiorstw prywatnych, jak i państwowych. Rząd reguluje również działalność gospodarczą. Rozwój zachodzi w szybkim tempie, a inwestycje prywatne i przedsiębiorstwa również rosną. Obecnie gospodarka Meksyku jest 15. co do wielkości na świecie.

W 2016 r. Nominalny produkt krajowy brutto (PKB) wyniósł 1, 1 bln USD, a PKB na mieszkańca 8700 USD. W latach 2001–2008 gospodarka rozwijała się w małym, ale stałym tempie. Światowy kryzys gospodarczy w 2008 r. Spowodował spadek PKB o ponad 6%. Meksyk zatrudnia 53 miliony osób, a stopa bezrobocia wynosi 6, 5%. Z tych zatrudnionych osób 61, 9% pracuje w sektorze usług. Za nią podąża przemysł (24, 1%) i rolnictwo (13, 4%).

Wiodące branże Meksyku

Wiodącym przemysłem Meksyku jest sektor usług, który zapewnia 59, 8% PKB. Sektor przemysłu zapewnia 36, 6%, a następnie rolnictwo o 3, 6% (znacznie niższe niż wskaźnik zatrudnienia). Do wiodących produktów przemysłowych należą: tytoń, chemikalia, elektronika, żelazo i stal, przemysł lotniczy, tekstylia, górnictwo i ropa naftowa.

Najlepsze towary eksportowe i partnerzy Meksyku

W 2014 r. Eksport z Meksyku wyceniono na 400 mld USD, co czyni go 12. pod względem wielkości gospodarką eksportową na świecie. Jego głównym eksportem są: ropa naftowa (37 mld USD), samochody (33 mld USD), części samochodowe (23 mld USD), samochody dostawcze (22, 7 mld USD) i komputery (18, 6 mld USD). Duży procent eksportu trafia do następujących krajów: Stanów Zjednoczonych (291 mld USD), Kanady (24, 5 mld USD), Chin (7, 89 mld USD), Hiszpanii (6, 18 mld USD) i Brazylii (5, 35 mld USD).

Najlepsze towary importowane i partnerzy Meksyku

W 2014 r. Import do Meksyku wyniósł 379 mld USD, co dało temu krajowi dodatnie saldo handlowe w wysokości 21, 3 mld USD. Dodatnie saldo wymiany oznacza, że ​​kraj wyeksportował więcej niż importował. Główny import obejmuje: rafinowaną ropę naftową (22, 9 mld USD), części samochodowe (22, 7 mld USD), układy scalone (13, 5 mld USD), komputery (10 mld USD) i akcesoria nadawcze (8, 98 mld USD). Duża część importu pochodzi z następujących krajów: USA (194 mld USD), Chin (58, 7 mld USD), Japonii (15, 8 mld USD), Korei Południowej (13, 4 mld USD) i Niemiec (12, 8 mld USD).

Wyzwania stojące przed gospodarką Meksyku

Mimo że Meksykowi udało się utrzymać względną stabilność gospodarczą, gospodarka kraju wciąż stoi przed poważnymi wyzwaniami. Najbardziej zauważalną z nich jest stale rosnąca przepaść między bogatymi a słabymi statusami społeczno-ekonomicznymi. Luki te można zaobserwować między mieszkańcami miast i wsi oraz między północnymi i południowymi regionami kraju. Oprócz zmniejszenia drastycznych nierówności w dochodach w całym Meksyku, rząd stoi w obliczu przestarzałej infrastruktury i przepisów podatkowych.

Przyszłe plany gospodarcze

Biorąc pod uwagę, że infrastruktura jest jednym z największych wyzwań stojących przed gospodarką Meksyku, ma ona również kluczowe znaczenie dla przyszłych planów gospodarczych kraju. Ponieważ przemysł wytwórczy nadal zwiększa produkcję i produkcję, brak infrastruktury w Meksyku stanie się problemem. Niektórzy ekonomiści uważają, że uniemożliwi to Meksyku przekształcenie się w gospodarkę uprzemysłowioną. Aby rozwiązać ten problem, rząd zainicjował krajowy program infrastruktury na lata 2014–2018. Program ten przeznacza 600 mld USD publicznych i prywatnych środków na rozwój infrastruktury. Obejmuje to ulepszenia sieci komunikacyjnych, energii, mieszkań, opieki zdrowotnej, wody i obiektów turystycznych.