Gospodarka Boliwii

Boliwia jest krajem o niższych średnich dochodach i 95. największą gospodarką na świecie według Banku Światowego. Kraj zajmuje 87. miejsce na świecie pod względem parytetu siły nabywczej (PPP). Boliwia jest również na 119 miejscu ze wskaźnikiem rozwoju społecznego 0, 679. Gospodarka kraju opiera się na jednym towarze i cieszy się okresami dywersyfikacji gospodarczej. Niestabilność polityczna w kraju w latach 2006–2009 i trudna topografia utrudniają rozwój rolnictwa, które jest jedną z jej głównych działalności gospodarczych. Handel między Boliwią a sąsiadami rośnie częściowo dlatego, że wynegocjowano kilka preferencyjnych umów handlowych. Boliwia należy do kilku organizacji handlowych, w tym Wspólnego Rynku Południowej i Andyjskiej Wspólnoty Narodów.

Przegląd Gospodarki Boliwii

Szacowany produkt krajowy brutto (PKB) dla Boliwii wyniósł 35, 69 mld USD według oficjalnego kursu wymiany i 78, 35 mld USD według PPP. Standard życia wyniósł 7 191 USD mierzony PKB w PPP. Wzrost gospodarczy kraju oszacowano na 5, 2%, podczas gdy stopa inflacji wyniosła 4, 5%. PKB Boliwii wzrósł o 4, 85% w 2016 r. Według statystyk z 2014 r. Ludność Boliwii żyjąca poniżej granicy ubóstwa wynosiła 17, 4%. Stopa bezrobocia w tym kraju spadła do 7, 3% w tym samym okresie. Dług publiczny również spadł do 35, 3% w 2014 r., Wskazując na poziom trwałości w kraju. Pomimo częstych niepokojów politycznych w Boliwii w latach 2006–2009, rząd pobudzał wzrost w tym okresie bardziej niż w jakimkolwiek innym okresie. Wzrostowi gospodarczemu i dobrobytowi towarzyszyły umiarkowane nierówności. W 2014 r. Boliwia odnotowała deficyt budżetowy w wysokości około 0, 17 mln USD. Nakłady inwestycyjne w 2014 r. Wyniosły 16, 76 mln USD, podczas gdy zebrane przychody wyniosły 16, 59 mln USD.

Główni eksporterzy i eksporterzy z Boliwii

Eksport Boliwii wzrósł o ponad 30% do 9, 1 mld USD ze względu na wzrost cen surowców na rynku międzynarodowym, chociaż wielkość eksportu pozostała taka sama. Jego głównym eksportem był olej surowy i rafinowany, który stanowił 44, 9% całego eksportu, produktów wytworzonych i półproduktów oraz produktów rolnych. Boliwia jest drugim po Wenezueli eksportem gazu ziemnego z Ameryki Południowej. Główny cel eksportowy Boliwii, w tym Brazylia, która stanowi 33% całego eksportu, Argentyna stanowi 11%, USA stanowią 10%, Japonia 6%, a Chiny 3%.

Główni importerzy i importerzy z Boliwii

Import Boliwii wzrósł do 7, 6 mld USD, czyli 41%. Przywóz z kraju to głównie dostawy przemysłowe i surowce, takie jak chemikalia, części zamienne i niedokończone produkty. Nakłady stanowią 31% całego importu. Pozostały przywóz obejmuje dobra inwestycyjne, które stanowią 21% całego przywozu, paliwo stanowi 13%, a towary konsumpcyjne stanowią 10%. Boliwia importuje również stal, maszyny i produkty z tworzyw sztucznych. Głównymi partnerami importowymi są Brazylia, Argentyna, Chiny i Chile.

Wyzwania dla gospodarki Boliwii

Rząd Boliwii polega na pomocy zagranicznej w celu finansowania większości swoich projektów gospodarczych. Ujemne saldo płatności spowolniło wzrost gospodarczy kraju, pomimo ogromnego wzrostu przychodów z eksportu. Niski wzrost liczby ludności i wysoka liczba zgonów wpłynęły na podaż pracy i ograniczyły rozwój przemysłu w kraju. Inflacja i korupcja spowolniły również rozwój Boliwii.

Perspektywy na przyszłość

Rząd Boliwii przeniósł się z jednego z najbiedniejszych krajów Ameryki Łacińskiej do jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek. Aby utrzymać kurs na dalsze postępy i rozwój, kraj dąży do prywatyzacji niektórych gałęzi przemysłu, w tym części sektora górniczego. Rząd dąży również do dalszego obniżenia stopy bezrobocia i inwestowania w poprawę umiejętności pracy dla wydajności.