Gdzie znajduje się siedziba główna Interpolu?

Czym jest Interpol?

Interpol jest skrótem słowa „międzynarodowa policja”, który odnosi się do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej jest ogólnoświatową organizacją, która jest upoważniona jedynie do ułatwiania międzynarodowych administracji policyjnych, co oznacza, że ​​ta organizacja, Interpol, nie wydaje żadnych nakazów aresztowania, a agenci organizacji Interpolu nie noszą broni, jak FBI i ICE . Interpol jest po prostu określany jako organizacja biuletynu lub zarząd, na którym inne krajowe siły polityczne, takie jak FBI, mogą wysyłać swoich poszukiwanych przestępców lub cele i żądać pełnych informacji o przestępcach. Interpol działa obecnie w 192 krajach, a szefem tej organizacji jest pan Meng Hongwei. 192 kraje, które zgodziły się współpracować z Interpolem, utrzymują Krajowe Biuro Centralne, które jest obsługiwane przez krajowych funkcjonariuszy organów ścigania w poszczególnych krajach. Centralne biuro federalne poszczególnych narodów tworzy wówczas bezpośrednie połączenie z globalną siecią Interpolu, umożliwiając tym krajom członkowskim współpracę z Interpolem w zakresie tzw. Dochodzeń transgranicznych.

Lokalizacja siedziby głównej Interpolu

Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej to duża organizacja stanowiąca łącznie 192 kraje. Aby skutecznie prowadzić tę organizację w 192 krajach członkowskich, organizacja musi posiadać centralny punkt, który kontroluje wszystkie działania Interpolu we wszystkich państwach członkowskich. Jej siedziba mieści się w Lyonie we Francji . Lyon jest jednym z największych miast we Francji i jest również określany jako pilot metropolita Rady Europejskiej. Dlatego siedziba Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej ma siedzibę w Europie . Głównym celem tej centrali jest zapewnienie kompleksowej bazy danych, która może być wykorzystywana przez organy ścigania w różnych krajach w celu skutecznego zwalczania przestępczości. Baza Interpolu jest dokładnie zlokalizowana w Lyonie we Francji, aby lepiej kontrolować 192 kraje członkowskie i umożliwić funkcjonariuszom policji z różnych krajów współpracę w celu uczynienia świata lepszym i bezpieczniejszym miejscem. Na przykład przestępca może przekazać skradzione materiały z Niemiec do Rosji, rolą Interpolu w takim przypadku jest nakarmienie sił policyjnych Rosji wymaganymi informacjami do przeprowadzenia aresztowania, ponieważ niemiecka policja nie może przekroczyć granicy rosyjskiej idź i aresztuj sprawcę.

Źródło funduszy dla Interpolu

Interpol, będąc niezależną organizacją, nie ma sponsorów ani współpracuje, które finansowałyby jego działalność. Podstawowymi źródłami finansowania tej organizacji są państwa członkowskie. Rocznie Interpol zbiera przychody w wysokości około 113 milionów euro z krajów członkowskich. Kraje członkowskie mogą również wnieść dodatkowy wkład w sprawne funkcjonowanie tego organu ścigania. Dzięki temu finansowaniu międzynarodowa organizacja policji kryminalnej była w stanie egzekwować prawo w różnych krajach i odegrała znaczącą rolę w zwalczaniu wszelkiego rodzaju przestępstw międzynarodowych i terroryzmu.