Fakty ostrej niewydolności wątroby: choroby świata

Opis

Ostra niewydolność wątroby to zaawansowany etap wynikający z innych powikłań wątroby, zwykle objawiający się zewnętrznie w żółtaczce i charakteryzujący się wewnętrznie encefalopatią wątrobową i niepowodzeniem syntezy białek. Istnieją pewne problemy z jego dokładną definicją, ponieważ jego różne objawy występują ze znaczną zmiennością u różnych pacjentów, co pozostaje główną przeszkodą dla prawidłowej diagnozy. Ilościowo, sytuację charakteryzującą się dysfunkcją 80-90% komórek wątroby uważa się za przypadek ostrej niewydolności wątroby (ALF).

Diagnoza i objawy

Diagnozę ALF określa się poprzez badanie historii przypadków pacjentów w celu sprawdzenia przypadków zmian w ich mózgach, koagulopatii, szybkości pojawienia się i tego, czy poszczególni pacjenci mieli w przeszłości powikłania wątrobowe. Główne objawy ALF obejmują encefalopatię wątrobową, która sama może prowadzić do obrzęku mózgu, co z kolei jest główną przyczyną śmiertelności na całym świecie. Encefalopatia wątrobowa to sytuacja charakteryzująca się zwiększonymi złogami toksyn, takimi jak amoniak i serotonina, w mózgu. Hamuje neurotransmisję i odbiór, zakłóca przepływ krwi i może prowadzić do poważnych komplikacji serca. Encefalopatia wątrobowa jest również trudna do zdiagnozowania. Ogólnie lekarze starają się znaleźć podwyższone ciśnienie śródczaszkowe, aby to potwierdzić, jednak nie jest to całkowicie wiarygodny wskaźnik. Innym ważnym objawem ALF jest koagulopatia. Wątroba odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu poziomu koagulatów w organizmie, a typowy przypadek koagulopatii wykazano u chorego wykazującego regularne występowanie dysfunkcji płytek. 50% pacjentów z ALF również zgłasza niewydolność nerek w nerkach. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci z ALF zgłaszają zwiększoną częstość zakażeń w różnych częściach ciała, co jest logiczne biorąc pod uwagę rolę wątroby jako organu „detoksykacyjnego”. Ponieważ poziom mocznika i cukru we krwi jest często nieprawidłowy z powodu zaburzeń czynności wątroby, czasami prowadzą one do niewydolności wielu narządów.

Przyczyny

Przedawkowanie paracetamolu i nadmierne spożycie alkoholu to główne przyczyny ALF. U dzieci przypadki zjadliwej ospy wietrznej mogą również wywołać ALF. Silnie podwyższone poziomy kwasów tłuszczowych we krwi podczas zaawansowanych stadiów ciąży u kobiet mogą również prowadzić do ALF. Ponadto zauważono, że częstość stosowania aspiryny ma istotne korelacje z ALF.

ALF Treatments Today

Ze względu na brak odpowiednich przepisów diagnostycznych, wcześniej różne objawy były kierowane oddzielnie, z ogólnymi środkami profilaktycznymi i leczniczymi dla wątroby. Obecnie preferowany przebieg leczenia jest bardziej dramatyczny i obejmuje przeszczep wątroby. Jednak ta procedura jest bardzo droga i, ponieważ związane z nią komplikacje rosną coraz szybciej, przez większość czasu jest to wyścig z czasem. Niemniej jednak od czasu przeszczepienia wątroby jako sposobu leczenia po raz pierwszy wprowadzono innowacje, wskaźniki śmiertelności z ALF zmniejszyły się. Wcześniejsze wskaźniki śmiertelności wynosiły około 80%, podczas gdy w przypadkach, w których pacjenci otrzymują przeszczepy wątroby, krótkoterminowe wskaźniki przeżycia gwałtownie wzrosły, osiągając pełne 65%.