Czym są branże podstawowe, drugorzędne, trzeciorzędowe, czwartorzędowe i kwarcowe?

Podstawowy sektor

Sektor ten związany jest z produkcją i odzyskiwaniem surowców, takich jak węgiel, żelazo i drewno. Produkty są zbierane lub wydobywane z Ziemi i obejmują produkcję podstawowych artykułów spożywczych. Działalność Sektora Podstawowego obejmuje górnictwo, rybołówstwo i rolnictwo, które obejmuje zarówno utrzymanie, jak i handel, wypas, polowanie, rolnictwo i wydobywanie. W większości krajów rozwiniętych i rozwijających się pracownicy chętnie angażują się w ten sektor i są znani jako pracownicy umysłowi. Obejmuje zarówno zasoby odnawialne, jak i nieodnawialne w przemyśle pierwotnym. Jednak w ostatnich latach zaobserwowano, że ze względu na wprowadzenie technologii w tym sektorze, odnotowano spadek.

Branże wtórne

Branże wtórne obejmują przekształcanie surowca w wyroby gotowe lub wytworzone. Sektor ten rozwinął się ze względu na zapotrzebowanie na więcej towarów i usług, a także pomaga w procesie industrializacji. W krajach rozwiniętych, takich jak USA, prawie 20% siły roboczej jest zaangażowanych w ten sektor i są oni znani jako pracownicy fizyczni. Przykładami różnych gałęzi przemysłu są wełna surowa, która jest wpleciona w lepszą odzież wełnianą i wełnianą, drewno jest przekształcane w meble, tkaniny w różne ubrania i stal jest produkowana w samochody, przemysł lotniczy, przemysł stoczniowy i wiele innych podobnych gałęzi przemysłu. .

Działalność trzeciorzędna

Sektor usług jest w rzeczywistości sektorem usług, który polega na rozdawaniu bezpośrednich usług swoim konsumentom. Dostarcza usługi bezpośrednim konsumentom i domom biznesowym i obejmuje usługi związane z handlem detalicznym, transportem, hotelami, sprzedażą i wieloma innymi. Widać, że prawie 80% pracowników jest związanych z tą branżą w pozyskiwaniu najlepszych usług, a nawet poprawiło standardy dochodów. Pomaga to również w wydatkach na artykuły luksusowe i przemysł turystyczny. Ludzie pełniący służbę w tym sektorze są zazwyczaj osobami zajmującymi stanowiska pracy umysłowej i angażują się również w komunikację z odległych miejsc.

Gospodarka czwartorzędowa

Sektor czwartorzędu jest ulepszoną formą sektora usług, ponieważ obejmuje usługi związane z sektorem wiedzy, w tym popyt na usługi oparte na informacjach, takie jak konsultacje z menedżerami podatkowymi, statystykami i twórcami oprogramowania. Usługi związane z tego typu gospodarką są zlecane w różnych formach, takich jak usługi lekarza, szkoły podstawowe i uniwersyteckie, teatry i firmy maklerskie. Obejmuje ona także działania i usługi intelektualne, takie jak badania i rozwój (B + R), media, kultura oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Pracownicy, którzy są chętnie zaangażowani w ten sektor, są zazwyczaj dobrze wykształceni, a ludzie często są dobrze zarabiani dzięki udziałowi w tej branży.

Sektor quinalny

Zawody osób pracujących w tej branży są ogólnie określane mianem zawodów „złotego kołnierza”, ponieważ usługi w tym sektorze skupiają się na interpretacji istniejących lub nowych pomysłów, ocenie nowych technologii i tworzeniu usług. Jest to również jedna z części sektora usług, ale angażuje wysoko opłacanych specjalistów, naukowców i urzędników państwowych. Ludzie mają wysokie stanowiska i uprawnienia, a ci, którzy podejmują ważne decyzje, szczególnie dalekosiężne w otaczającym ich świecie, często należą do tej kategorii.