Czym jest Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju?

Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju jest organizacją międzyrządową, która składa się z 16 krajów członkowskich. 16 członków to kraje położone w południowej części kontynentu afrykańskiego. Siedziba SADC znajduje się w Gaborone w Botswanie. Członkami organizacji są Botswana, Tanzania, Madagaskar, RPA, Suazi, Demokratyczna Republika Konga, Namibia, Lesotho, Angola, Mozambik, Malawi, Mauritius, Seszele, Komory, Zambia i Zimbabwe.

Historia powstania SADC

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przywódcy państw rządzonych przez większość i ruchy wyzwolenia narodowego współpracowali w celu doprowadzenia do końca białych rządów mniejszościowych w Afryce Południowej, zwłaszcza w Afryce Południowej. Połączyli indywidualne sprawy wewnętrzne i walczyli o pomoc w walce z zasadą białej mniejszości.

Wczesne powiązania między krajami doprowadziły w końcu do powstania SADC w 1980 r. W czasie jego tworzenia organizacja ta nazywała się Południowoafrykańską Konferencją Koordynacji Rozwoju (SADCC). Utworzenie SADCC stało się rzeczywistością wraz z przyjęciem Deklaracji z Lusaki przez dziewięć rządzonych w większości krajów południowego Afryki, które miały miejsce 1 kwietnia 1980 roku.

Organizacja ta stała się znana jako Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju (SADC) 17 sierpnia 1992 r. Dzięki nowej nazwie założyciele SADC i nowo niezależnej Namibii przyrzekli sobie wzajemnie wspierać społeczno-gospodarcze, polityczne i bezpieczeństwa oraz obrona.

Jak SADC promuje współpracę między swoimi państwami członkowskimi?

W sierpniu 2008 r. SADC utworzyło strefę wolnego handlu. Strefa wolnego handlu, pomimo wielu wyzwań, promuje współpracę gospodarczą między państwami członkowskimi SADC.

Aby promować rozwój młodzieży i współpracę społeczną, SADC organizuje imprezy sportowe, które określa się jako gry SADC. Pierwsze gry SADC odbyły się w Maputo w 2004 r. Gry obejmują zajęcia sportowe, takie jak lekkoatletyka, piłka nożna, netball, boks i koszykówka.

Sześć głównych organów SADC

SADC ma sześć głównych organów, które biorą udział w podejmowaniu decyzji oraz w formułowaniu przepisów, które utrzymują wspólnotę razem. Te sześć głównych ciał to:

1. Szczyt, który składa się z szefów państw i szefów rządów.

2. Organy dotyczące polityki, obrony i bezpieczeństwa

3. Rada Ministrów

4. Trybunał SADC

5. Komitety krajowe SADC

6. Sekretariat

Wyzwania stojące przed SADC i jego państwami członkowskimi

Kraje członkowskie stoją w obliczu wielu problemów gospodarczych, społecznych i politycznych. Organizacja stara się pomóc krajom członkowskim rozwiązać niektóre z ich wyzwań. Należy jednak zauważyć, że SADC nie jest w stanie rozwiązać problemów, przed którymi stoją kraje. Próbuje tylko częściowo rozwiązać problemy.

Niektórzy członkowie SADC są również członkami innych regionalnych organizacji międzyrządowych. Na przykład Tanzania jest członkiem Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, a Zambia jest również członkiem Wspólnych Rynków Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA). Bycie członkiem więcej niż jednej organizacji regionalnej zmniejsza lojalność i zaangażowanie kraju w organizację. To dlatego, że muszą skupić się na byciu częścią dwóch organizacji, co jest oczywiście męczące niż bycie członkiem jednej z nich.