Czym jest konserwatyzm?

Konserwatyzm polega na tym, że jednostka, grupa ludzi lub społeczeństwo stara się zachować swoje tradycyjne wartości, zwyczaje i przekonania. Poprzez konserwatyzm osoby, o których mowa, nie są zazwyczaj otwarte na nowe sposoby życia i kultury. Konserwatyści zazwyczaj chronią swoje prawa i przekonania religijne, tradycje polityczne, hierarchię rodzinną i społeczną, prawa własności, przywództwo, ubranie i wiele innych elementów stylu życia z wpływów zewnętrznych. W skrajnych przypadkach niektórzy konserwatyści zdecydowanie sprzeciwiają się nowoczesnym sposobom radzenia sobie z problemami, zwłaszcza technologią, religią i ubieraniem się. Różne konserwatywne społeczeństwa w różnych częściach świata walczą o utrzymanie swoich tradycji.

Formy konserwatyzmu

Istnieje kilka form konserwatyzmu. Różnią się głównie tym, co społeczeństwo stara się utrzymać i chronić. Niektóre z powszechnych form konserwatyzmu omówiono poniżej.

Konserwatyzm religijny

Religijny konserwatysta jest wspólny dla prawie wszystkich religii na świecie. Starają się zachować i chronić nauki ze świętych ksiąg, takich jak Biblia i Koran. Konserwatyzm religijny zwykle sprzeciwia się większości współczesnych nawyków, które są sprzeczne z ich naukami. Nawyki te obejmują aborcję, cudzołóstwo, homoseksualizm i nadużywanie narkotyków

Konserwatyzm kulturowy i społeczny

Konserwatyzm kulturowy i społeczny ma na celu ochronę tradycji kulturowych i społecznych, które społeczeństwo ceni i podtrzymuje. Większość społeczeństw stara się podtrzymywać swoje obyczaje, sprzeciwiając się „obcym” praktykom kulturowym, takim jak prostytucja, ateizm, nieocenzurowana pornografia, nieprzyzwoitość i eutanazja. Konserwatyści kulturalni i społeczni dążą głównie do zachowania tradycyjnych wartości rodzinnych.

Narodowy konserwatyzm

Konserwatyzm narodowy zwykle stara się chronić interesy konkretnego narodu. Narodowi konserwatyści dążą do ochrony prawa naturalnego swojego narodu, monarchii na wypadek, gdyby kraj był monarchiczny, prawa imigracyjne i ogólne prawa obywateli

Konserwatyzm fiskalny

Konserwatyzm fiskalny to filozofia ekonomiczna oparta na znaczących wydatkach rządowych z naciskiem na ostrożność. To zniechęciło rząd do nadmiernych wydatków, które mogą doprowadzić kraj do dużych długów, które prawdopodobnie spływają na podatnika.

Zalety konserwatyzmu

Konserwatyzm znacznie przyczynia się do ochrony wartości kulturowych ludzi. Konserwatyści nie podążają ślepo za nowymi trendami, które czasami mogą być szkodliwe zarówno dla jednostek, jak i dla ogółu społeczeństwa. Niektóre wartości kulturowe mogą zostać usunięte ze wspólnoty, jeśli nie są zachowane, ale z konserwatyzmem większość wartości prawdopodobnie zostanie przekazana następnym pokoleniom. Konserwatyzm daje członkom określonego społeczeństwa poczucie przynależności i patriotyzmu. Szybka zmiana i akceptacja nowych wartości sprawiają, że ludzie zapominają o własnych wartościach.

Demerits of Conservatism

Niektóre wartości podtrzymywane przez społeczeństwo są uciążliwe dla niektórych członków. Na przykład społeczeństwo, które nalega na patriarchalny system przywództwa, może uciskać kobiety i odmawiać im niektórych praw. Konserwatyzm może sprawić, że przegapimy pozytywną stronę współczesnego aspektu życia.