Czym jest Isohyet?

Linia konturowa jest również znana jako izarytm, izolina lub isopleth i jest to linia konturowa na mapie, która reprezentuje wyimaginowaną linię na powierzchni lądu. Linia konturu jest zawsze funkcją dwóch zmiennych i jest przedstawiana jako krzywa łącząca punkty, w których funkcja ma tę samą wartość. Gradient funkcji jest zawsze prostopadły do ​​linii konturu. Jeśli linie konturów zostaną znalezione blisko siebie, to wielkość gradientu wzrasta, co oznacza, że ​​zmienność będzie podwyższona. Linie konturowe mogą być proste, zakrzywione lub stanowić mieszankę obu linii na mapie i opisują przecięcie hipotetycznej lub rzeczywistej powierzchni z jedną lub większą liczbą płaszczyzn poziomych. Istnieją różne rodzaje linii licznika i często mają one określoną nazwę, która zaczyna się od „iso”, co oznacza starożytne greckie określenie równe. Linie są nazywane zgodnie z charakterem zmapowanej zmiennej, mimo że w wielu zastosowaniach stosowana jest fraza „linia konturowa”.

Linie izoetaliczne

Isohyet jest również znany jako linia izohyetalna i jest to linia na mapie, która łączy punkty, które mają takie same ilości opadów w danym okresie lub dla określonej burzy. Metoda stosowana do szacowania średnich opadów w danym obszarze jest znana jako metoda izohyetalna. Metoda jest używana podczas rysowania linii równych opadów na mapie. Ponadto metoda izohyetalna wykorzystuje dane topograficzne wraz z innymi danymi w celu uzyskania autentycznych szacunków. Metoda umożliwia wykreślenie wartości opadów deszczu na odpowiedniej mapie bazowej na odpowiednich stacjach. Isohyets są następnie rysowane, aby utworzyć mapę izohyetalu. Linie izoetaliczne opierają się głównie na interpolacji między stacjami deszczomierza. Gdy tworzone są izohyety, wysunięto hipotezę, że opady między dwiema różnymi stacjami różnią się liniowo, chyba że następuje szybka lub krótka zmiana topografii, która wskazuje odwrotnie.

Historia

Meteorolodzy XVII wieku otrzymali nowe instrumenty w wyniku renesansu naukowego w tamtym czasie. Instrumenty takie jak termometry i barometry szybko zbudowały ogromne dane pogodowe i nie było znanych metod wyciągania istotnych wniosków z ogromnej liczby danych. Początkowo dane były zestawiane w celu umożliwienia wyciągnięcia pewnych wniosków. Istnieją jednak pewne ograniczenia i z czasem próbowano przedstawiać dane obrazowo, przekształcając informacje w liczbach w jakąś formę diagramu, aby wyświetlić jakiś wzór. Odkryto koncepcję tworzenia linii łączących punkty o równej wartości. Izobata, która jest linią łączącą punkty o równej lub stałej głębokości, była najstarszą formą linii konturowej znalezionej na mapie z 1584 r. Później, Edmund Halley, angielski meteorolog, użył linii konturowych na wykresie, aby pokazać różnice magnetyczne w 1701 r. W 1727 r. holenderski inżynier Nicholas Cruquius narysował koryto rzeki Merwede z izobatami w odstępach co 1 raz. W roku 1843 Ordnance Survey rozpoczęło już rejestrowanie linii konturowych w Irlandii i Wielkiej Brytanii; linie konturowe były już używane w krajach europejskich. Jednak izobaty nigdy nie były regularnie używane na mapach morskich do roku 1834, kiedy Rosja ich używała i do Wielkiej Brytanii w roku 1838. Wreszcie, kiedy linie konturowe stały się bardziej popularne, rozprzestrzenianie się idei i meteorolog zaczęło je opracowywać do innych zastosowań. Najnowsze linie konturowe, które mają zostać utworzone, to mapy hałasu i jakość konturów powietrza. Dwie nowe linie konturowe pojawiły się po raz pierwszy w USA około 1970 r., Głównie ze względu na potrzebę przestrzennego określenia tych parametrów przez ustawodawcę krajowego.

Rysowanie i etykietowanie linii konturowych

Najczęściej spotykane izolinie są zwykle rysowane w zwykłym widoku lub po prostu jako obserwator, który znajduje się w przestrzeni, oglądałby powierzchnię Ziemi; są rysowane w formie mapy. Niemniej jednak niektóre parametry są pokazane w widoku profilu, wyświetlając w ten sposób profil pionowy, taki jak poziomy dźwięku lub stężenie zanieczyszczeń powietrza. Etykietowanie linii konturowych jest ważnym elementem map wysokościowych; Dzieje się tak, ponieważ dobrze oznakowana mapa konturowa pomoże czytelnikowi nieco szybciej przetłumaczyć kształt terenu.