Czym jest gospodarka rynkowa?

Związek między podażą a popytem na towary i usługi leży u podstaw gospodarki rynkowej i dyktuje ceny tych towarów i usług. Podaż odnosi się do towarów i usług i obejmuje zasoby naturalne, zasoby ludzkie i finanse. Zapotrzebowanie wynika z potrzeb konsumentów, rządów i przedsiębiorstw prywatnych. W gospodarce rynkowej konkurencja wpływa na decyzje dotyczące produkcji, dystrybucji i inwestycji. W ramach tego systemu producent towarów będzie sprzedawał te produkty w oparciu o dwie rzeczy. Są to dostępność towarów i usług oraz najwyższe ceny, jakie konsumenci są skłonni za nie zapłacić. To samo dotyczy płac w pracy, pracownicy starają się sprzedać swój czas z najwyższą możliwą stawką. Większość gospodarek rynkowych istnieje na pewnym poziomie regulacji rządowych, co czyni je mieszanymi gospodarkami rynkowymi, a nie gospodarkami wolnorynkowymi.

Charakterystyka gospodarki rynkowej

Gospodarki rynkowe na całym świecie mają kilka kluczowych cech. Większość towarów i usług jest na przykład własnością prywatną. Oznacza to, że właściciele firm mogą sprzedawać swoją działalność dla zysku. Własność jest cenna w gospodarce rynkowej. Ludzie żyjący w tego typu gospodarce mogą kupić dowolny produkt, jakiego pragną, o ile są w stanie sobie na to pozwolić. Wymaga to pieniędzy, które stają się kluczem do tego typu społeczeństwa. Aby uzyskać pieniądze, jednostki muszą coś sprzedać. W tym przypadku sprzedaż swojego czasu pracodawcom jest najczęstszym sposobem zarabiania pieniędzy. Towary są dystrybuowane do osób, które mają najwięcej pieniędzy. Interes własny motywuje działania, dostawcy sprzedają po możliwie najwyższej cenie, a konsumenci negocjują najniższą możliwą cenę. Ten interes własny zapewnia dokładne odzwierciedlenie podaży i popytu, co pomaga kontrolować ceny. Dodatkowo, dostawcy w gospodarce rynkowej koncentrują się na zwiększaniu zysku, a nie na zapewnieniu spełnienia podstawowych potrzeb publicznych.

Zalety

Podobnie jak w przypadku wszystkich ram ekonomicznych, gospodarki rynkowe mają wiele zalet. Jedną z największych zalet jest to, że konkurencja napędza wydajność. Oznacza to, że aby odnieść sukces, producenci muszą dokładnie zbadać swoje procesy produkcyjne, zmniejszyć koszty i skrócić czas produkcji. Dostawcy muszą być nie tylko wydajni, ale także kreatywni i innowacyjni, aby utrzymać przewagę konkurencyjną. To środowisko prowadzi również do różnorodności towarów na rynku, co daje konsumentowi więcej możliwości wyboru. Te wybory promują ideę wolności wyboru, chociaż wybór zależy od dostępnych pieniędzy.

Niedogodności

Jedną z największych wad gospodarki rynkowej jest poleganie na pieniądzach jako podstawowej metodzie i środkach sukcesu. Stwarza to społeczeństwo bogatych i biednych jednostek. Luka między tymi dwiema grupami wciąż się powiększa, ponieważ w tej gospodarce łatwiej jest ludziom z pieniędzmi zarabiać więcej, wyłączając osoby żyjące w ubóstwie z powodu mobilności w górę. Ponieważ skupiamy się na osiągnięciu zysku, dostawcy dążą do obniżenia kosztów produkcji, które mogą prowadzić do szkód dla środowiska. Produkowanie towarów w sposób przyjazny dla środowiska jest często droższe, dlatego wymagane są przepisy rządowe. Na tej samej zasadzie, warunki pracy mogą być również poniżej normy, ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo kosztuje dostawców więcej pieniędzy, zabierając zysk. Jak już wspomniano, głównym celem gospodarek rynkowych jest zysk, a nie zaspokajanie potrzeb społecznych. W rezultacie programy takie jak ubezpieczenia społeczne, pomoc żywnościowa, pomoc medyczna i zasiłki dla bezrobotnych są zwykle mniejsze i zależą od podatków. Oznacza to, że osoby o niekorzystnych warunkach nie są w stanie konkurować na rynku.