Czym jest elewacja?

Wysokość odnosi się do wysokości powyżej lub poniżej stałego geograficznego punktu odniesienia, zwanego geoidą. Kiedy wzniesienie znajduje się powyżej geoidy, nazywane jest wysokością, a głębokość poniżej. W większości przypadków użytą geoidą jest poziom morza na ziemi, ale w niektórych przypadkach poziom podłoża jest używany jako punkt odniesienia.

Wysokość i poziom morza

Poziom morza, podobnie jak powierzchnia Ziemi, nie jest równy, a niektóre miejsca są zazwyczaj wyższe niż inne. Poziom morza używany jako geoid odnosi się do średniego poziomu morza. Wysokość cech fizycznych, takich jak góry, mierzona jest raczej na poziomie morza niż na poziomie gruntu. Na przykład, gdy mówi się, że Mount Everest ma 17057 stóp wysokości, wysokość ta mierzona jest od poziomu morza, a nie od wysokości pionowej. Jeśli wysokość góry jest mierzona od dna morskiego, wówczas Hawajska Mauna Kea byłaby najwyższa na 32.696 ft. Najniższa wysokość na powierzchni planety to brzeg Morza Martwego, położony na granicy między Jordanią a Izraelem, na wysokości 1385 stóp poniżej poziomu morza.

Znaczenie elewacji

Elewacja odgrywa kluczową rolę w codziennym życiu. Samoloty lecą na określonej wysokości, aby zapobiec kolizjom w powietrzu. Jest również stosowany w architekturze i inżynierii do określania środka ciężkości i rodzaju materiałów, które mają być użyte. Uniesienie określonego miejsca może również pomóc w przewidywaniu i zapobieganiu katastrofom, takim jak powodzie. Ludzie dostosowują się do swojego otoczenia, ponieważ niektóre są przystosowane do wyższych wysokości, podczas gdy inne są przystosowane do niskich wysokości. Nagła zmiana wysokości powoduje chorobę wysokościową, która sprawia, że ​​pacjenci doświadczają trudności w oddychaniu. Większość ludności świata żyje w regionach przybrzeżnych o wysokości 500 stóp lub mniejszej. Mieszkańcy Tybetu w Azji Środkowej są przystosowani do życia na wysokości 17 500 stóp, gdzie uprawy nie mogą rosnąć, a tlen jest niezwykle cienki.

Jak mierzy się wysokość?

Wysokość jest mierzona przy użyciu standardowych jednostek miar brytyjskich lub metrycznych, a także kątów. Chociaż może się wydawać, że jest to łatwe zadanie, pomiar wysokości cech fizycznych, takich jak góry i głębokość dolin, może być wyzwaniem i wymaga zastosowania nowoczesnej technologii i obliczeń matematycznych. Wysokość góry jest mierzona przez umieszczenie sprzętu GPS na szczycie, a następnie użycie satelity do określenia wysokości od poziomu ziemi i poziomu morza. Głębokość pomiaru jest jeszcze trudniejsza, ponieważ wymaga użycia sonaru i technologii radarowej.