Czym była kontrkultura lat 60. i 70.?

„Kontrkultura” odnosi się do ruchu, który jest przeciwny kulturze głównego nurtu (lub popularnej). Kontrkultura jest często wyrażana poprzez protesty, odrzucenie starego sposobu działania na rzecz nowych metod oraz, w skrajnych scenariuszach, stworzenie odmiennej kultury od kultury. Niektóre tematy, które są synonimem kontrkultury lat 60., obejmują psychodeliczną muzykę rockową, sentyment antywojenny, dzielnicę Ashbury w San Francisco i Ruch Praw Obywatelskich. Najważniejsze tematy i zabiegi z tego ruchu zostaną przedstawione poniżej.

5. Tło historyczne i przegląd „Kontrkultury”

Kontrkultura lat sześćdziesiątych była ruchem anty-establishmentowym, który rozprzestrzenił się na cały świat zachodni w latach sześćdziesiątych. Trwało to do połowy lat siedemdziesiątych. Ruch kontrkultury angażował duże grupy ludzi, głównie młodych ludzi i młodzieży, którzy odrzucili wiele przekonań, które były powszechnie uważane przez ogół społeczeństwa. To odrzucenie było najczęściej pokazywane w formie pokojowych protestów. Przedmiotem tych protestów była segregacja rasowa, powszechne ubóstwo, zanieczyszczenie środowiska spowodowane szybką industrializacją oraz dyskryminacja grup mniejszościowych. Młodzież walczyła także o wolność słowa i wolność zgromadzeń. Pojawienie się telewizji jako źródła informacji i rozrywki podsyciło tę zmianę kulturową, podobnie jak nowe i powstające książki, takie jak On the Road i One Flew Over the Cuckoo's Nest oraz muzyka jak Jefferson Airplane i The Beatles.

4. Globalny zasięg i godne uwagi osoby i wydarzenia

Osobom zaangażowanym w ruch kontrkultury udało się położyć kres restrykcyjnej cenzurze filmów i innych produkcji środków masowego przekazu. W rezultacie twórcy filmowi wykonywali produkcje na tematy, które wcześniej były zakazane, wprowadzając zmiany w mediach głównego nurtu. Trendy mody i fryzury również ewoluowały szybko w tym czasie. Młodzież szybko przyjęła nowe trendy, podczas gdy stare wahały się, co doprowadziło do „luki pokoleniowej”. W tym czasie pojawiła się również kultura narkotykowa, szczególnie wśród młodych ludzi. Z tego powodu między innymi funkcjonariusze organów ścigania i studenci często starli się w tym czasie.

Osoby zaangażowane w ruch kontrkultury lat 60. zaangażowały się w długi i długotrwały protest przeciwko wojnie w Wietnamie. Ruch rozprzestrzenił się z Ameryki na Europę Zachodnią w Paryżu, Londynie, Amsterdamie, Rzymie i Berlinie Zachodnim. W Europie propagatorzy kontrkultury stworzyli własną modę, muzykę, czasopisma i styl życia. Ruch we Francji zaangażował studentów prawie do obalenia rządu w maju 1968 r. W Republice Czeskiej młodzież przeciwko establishmentowi utrzymywała długie włosy. Młodzież była postrzegana jako zaniedbana i zakazana w większości miejsc społecznych. W niektórych przypadkach tysiące długowłosych młodych ludzi zostało aresztowanych i zmuszonych do obcięcia włosów. Satyryczne czasopisma pojawiły się w Australii w latach 60., niektóre z nich opublikowały nieprzyzwoite treści i zostały poddane próbie. W Meksyku kontrkultura rozpowszechniana była głównie poprzez muzykę rock and roll.

3. Rozwój, rozprzestrzenianie się i osiągnięcia

Pojawienie się telewizji jako głównego źródła wiadomości, informacji i rozrywki, zwłaszcza po II wojnie światowej, w połączeniu z ogromną ekspansją konsumpcjonizmu, doprowadziło do wzrostu reklamy telewizyjnej. Stały się one głównymi elementami rozwoju i rozprzestrzeniania się kontrkultury. Reklamy wywołały rozczarowanie młodego pokolenia, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, a także sformułowały nowe zachowania społeczne. Agencje reklamowe zabiegały również o hip-hopowy rynek młodzieżowy, podczas gdy wiadomości z przerażających obrazów wojny w Wietnamie po raz pierwszy przedstawiały rzeczywistość konfliktu w salonach. Rozpowszechnienie kina i wiadomości radiowych pomogło również rozpowszechnić kulturę w różnych częściach świata.

2. Wyzwania i kontrowersje

Ruch kontrkultury napotkał opór ze strony funkcjonariuszy organów ścigania, a także starszego pokolenia. Liczne protesty miały miejsce w różnych miastach, w których uczestniczyli policjanci i propagatorzy kontrkultury. W większości przypadków ich nowo przyjęta kultura była niedopuszczalna, a zatem zakazana. Wielu aktywistów i studentów zaangażowanych w ruch kontrkultury zostało aresztowanych.

1. Trwałe dziedzictwo

Ruch kontrkultury wywarł znaczący, trwały wpływ na muzykę, modę, literaturę i sztukę świata zachodniego. Ruch poruszył kilka tematów tabu, takich jak homofobia, ksenofobia i rasizm. W rezultacie społeczność lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) zyskała większą akceptację, a związki osób tej samej płci zostały ostatecznie zalegalizowane w większości stanów Stanów Zjednoczonych (choć kilka dekad później). Segregacja rasowa została zniesiona w większości państw po pokojowych protestach kontrkultury. Inne aspekty ruchu kontrkultury zostały zasymilowane do głównego nurtu kultury i przestały być tabu.

Ruch kontrkultury lat 60. odegrał kluczową rolę w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa. Doprowadziło to do rozwoju przemysłu muzycznego, który nadal jest aktualny. Zaowocowało to mniej konserwatywnym i bardziej liberalnym społeczeństwem. Ruch został oskarżony o doprowadzenie do degradacji tradycyjnych wartości. Lekceważenie wartości kulturowych przez ruch kontrkulturowy doprowadziło do niesfornego i gwałtownego społeczeństwa, które mamy dzisiaj.