Co składa się na glebę?

Gleba odnosi się do najwyższej warstwy ziemi, która jest odpowiedzialna za podtrzymywanie życia roślin. Nauka o glebie to badanie właściwości gleby. Gleba może mieć różne kolory, począwszy od pomarańczowego, a skończywszy na ciemnej czerni. Kolor gleby można wykorzystać do określenia zawartości minerałów w próbce gleby. Na przykład czarna gleba wskazuje na próbkę gleby wulkanicznej, podczas gdy głęboka pomarańczowo-brązowa wskazuje na próbkę o wysokiej zawartości żelaza. Gleby mają wiele zastosowań, w tym wspomniane wcześniej utrzymanie życia roślin, siedliska dla organizmów, magazynowanie wody i inne funkcje. Znaczenie ziemi jest obchodzone jako Światowy Dzień Gleby co roku 5 grudnia. Ze względu na zasadniczy charakter gleby zanieczyszczenie gleby może mieć daleko idące skutki.

Zawartość gleby

Każdy rodzaj gleby składa się z trzech wielkości cząstek, a mianowicie piasku, gliny i mułu, chociaż w niektórych rzadkich przypadkach próbka gleby może mieć tylko jeden rodzaj cząstek. Wśród tych trzech cząstek największe cząstki to piasek, a cząstki gliny są najmniejsze. Tekstura gleby zostanie określona przez stosunek tych trzech cząstek. Oprócz tych cząstek gleba zawiera również inne rzeczy, takie jak materia organiczna, ciecze, gazy, organizmy i minerały, które wszystkie odgrywają rolę w funkcji gleby.

Organiczna materia gleby zawiera materiał bakteryjny, zwierzęta i rośliny, które mogą być martwe lub żywe. W każdej typowej glebie 70% składu biomasy pochodzi z mikroorganizmów, 20% z mikrofauny, a pozostałe 8% z korzeni. W materii organicznej znajduje się także niewielka część żywych komórek, które działają w celu rozpadu martwej materii organicznej, która pochodzi głównie od martwych drzew i zwierząt.

Struktura gleby

Struktura gleby odnosi się do organizacji cząstek gleby w bryły zwane pedoliths lub peds. W zależności od tego, co zawiera peds, ich kształty są różne. Inne warunki, które wpływają na kształty pedów, obejmują warunki występujące podczas ich formowania i aktywności ludzkiej. Pedy mają kształty przypominające kule, kolumny, płyty lub nawet bloki. Organizmy, woda i powietrze obecne w glebie poruszają się i znajdują się w przestrzeniach między pedami. Ped nie należy mieszać z grudą gleby, która jest masą gleby powstałą po zakłóceniu działania Ziemi, na przykład podczas uprawy.

Struktura gleby ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa na takie rzeczy, jak napowietrzanie gleby, przewodzenie ciepła, odporność gleby na erozję, ruch wody, wzrost korzeni roślin i inne rzeczy. Ważną rzeczą do odnotowania jest to, że pomimo struktury gleby wpływającej na ruch wody, ruch wody w glebie wpływa na strukturę gleby. Na strukturę gleby wpływa woda poprzez procesy takie jak strącanie minerałów i rozpuszczanie, promowanie życia roślin i organizmów oraz inne sposoby.

Struktura gleby daje również wskazówki na temat takich rzeczy, jak tekstura, użytkowanie przez ludzi, warunki chemiczne, zawartość substancji organicznych i inne rzeczy. W większości tekstura jest określona przez jej naturalną zawartość, chociaż możliwe jest, aby działalność rolnicza miała pozytywny lub negatywny wpływ na strukturę gleby. Struktura gleby jest podzielona na trzy klasy w oparciu o układ i kształt ped, wielkość pedów i miarę rozwoju pedów.