Co to są odpady radioaktywne?

Wszelkie odpady zawierające materiały radioaktywne to odpady radioaktywne. Są one produktami ubocznymi wytwarzania energii jądrowej, technologii jądrowej lub rozszczepienia jądrowego i są niebezpieczne dla wszystkich żywych organizmów i środowiska. Zmiany zachodzące w reaktorze jądrowym powodują, że odpady radioaktywne są najbardziej zabójczymi odpadami w porównaniu z jakimkolwiek innym źródłem energii. Z powodu zewnętrznego wyglądu odpady radioaktywne wyglądają tak samo jak paliwo jądrowe, które załadowano do reaktora. Jednak po reakcjach jądrowych krytycznymi składnikami odpadów radioaktywnych są mniejsze atomy określane jako produkty rozszczepienia. Te produkty rozszczepienia obejmują szkodliwe promieniotwórcze izotopy o różnych pierwiastkach, takich jak metale alkaliczne, halogeny, a nawet szlachetne gazy wolne. Te pierwiastki w odpadach sprawiają, że jest niebezpiecznie radioaktywny w tym stanie przez tysiące lat. Wszelkie narażenie na odpady radioaktywne przez jakikolwiek żywy organizm prowadzi do śmierci spowodowanej ostrą chorobą popromienną.

Kompozycja

Ogólny skład odpadów radioaktywnych został uznany za szkodliwy dla wszystkich żywych istot na planecie i w środowisku. Odpady mają znaczną liczbę radionuklidów, które są atomami z nadmiarem energii jądrowej, co czyni je niestabilnymi, a podczas procesu rozpadu promieniotwórczego emitują promieniowanie jonizujące, które jest niezwykle niebezpieczne. Te izotopy radionuklidów emitują różnego rodzaju promieniowanie na różnych poziomach, które utrzymują się przez różne okresy czasu, co utrudnia naukowcom znalezienie idealnego miejsca usuwania. Jednym z takich pierwiastków promieniotwórczych z odpadów jest pluton-239, który przez tysiące lat pozostaje wysoce niebezpieczny dla wszystkich ludzi i żywych organizmów.

Źródła odpadów radioaktywnych

Istnieją różne źródła odpadów radioaktywnych. W krajach o różnych elektrowniach jądrowych i ośrodkach przetwarzania paliwa jądrowego duża ilość odpadów radioaktywnych będzie emitowana z cyklu paliwowego i przetwarzania broni jądrowej. Istnieją inne znaczące źródła tych odpadów, inne niż zakłady przetwarzania jądrowego, takie jak odpady przemysłowe i medyczne, znajdujące się na całym świecie. Przetwarzanie węgla, gazu i oleju emituje związki, które po zatężeniu prowadzą do NORM (Naturalnie występujących materiałów promieniotwórczych), które są powszechnie uznawane za źródło odpadów radioaktywnych.

Klasyfikacja

Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych została sklasyfikowana w zależności od narodów. Odpady młynów są jedną z klasyfikacji odpadów radioaktywnych i zwykle zawierają śladowe ilości uranu i innych związków, takich jak rad i tor. Odpady młynów uranowych są związkami odpadowymi pozostawionymi z rud zawierających zakłady przetwarzania uranu. Naukowo uznano, że nie są wysoce radioaktywne z natury. LLW (odpady niskopoziomowe) to klasyfikacja odpadów radioaktywnych pochodzących z odpadów szpitalnych i przemysłowych. Do tej kategorii dodane są papiery, ubrania i inne przedmioty, które zawierają bardzo małe ilości radioaktywności, która ma krótki okres życia. Inne wysokoaktywne odpady niskiego poziomu będą wymagały odpowiedniego obchodzenia się i właściwego ekranowania podczas transportu dla celów bezpieczeństwa.

Zapobieganie

Odpady radioaktywne mają ponad 90% uranu, co stanowi 90% niewykorzystanego paliwa. Recykling tych odpadów doprowadzi do wytworzenia nowej energii, a tym samym zmniejszenia ilości odpadów na planecie. Może się to zdarzyć, gdy odpady jądrowe są przetwarzane chemicznie w zamkniętym cyklu paliwowym, aby zapobiec emisji większej ilości odpadów i zwiększyć wydobycie czystej energii.