Co to są cyfry rzymskie?

Co to są cyfry rzymskie?

Cyfry rzymskie to system liczb, które są reprezentowane przez kombinację liter alfabetu łacińskiego. System numeryczny był standardowym sposobem pisania liczb w Europie w późnym średniowieczu. Cyfry rzymskie były użyteczne nawet po upadku Cesarstwa Rzymskiego, ale od XIV wieku hindusko-arabski zastąpił je, ponieważ był to wygodny system. Proces wymiany był powolny, co spowodowało, że użycie cyfr rzymskich do trwałego użycia w mniejszych zastosowaniach we współczesnych czasach. Oto symbole, które stanowią podstawę cyfr rzymskich we współczesnych metodach:

Symbol systemu rzymskiego

Dziesiętna wartość systemowa

ja

1

V

5

X

10

L

50

do

100

re

500

M

1000

Standardowe formularze

Standardowe formy cyfr rzymskich to aktualne użycie liczb rzymskich z uniwersalną konwencją. Liczby w liczbach rzymskich zawierają kombinację symboli i dodanie wartości. Na przykład, ja jestem rzymską liczbą dla jednego, a II jest rzymską liczbą dla dwóch. Formacja II obejmuje połączenie dwóch liter rzymskich dla jednej. Podobnie, III składa się z trzech, ale VIII jest tworzony przez połączenie V (pięć) i III (trzy), co oznacza dodanie wartości symboli. Dlatego układ cyfr rzymskich opiera się na kolejności wartości symboli, tak że ostateczna kombinacja reprezentuje rzeczywistą wartość w systemie dziesiętnym. Ważne jest, aby pamiętać, że system nie wymaga „utrzymywania miejsca”, ponieważ każda cyfra reprezentuje stałą wartość, a nie wielokrotność jednego, dziesięciu i więcej według pozycji. Cyfra rzymska IV (cztery) to pięć (V) minus I (jeden), a VI (sześć) to pięć (V) plus jeden (I).

Alternatywne formularze

Oprócz powyższych standardowych form, alternatywne formy cyfr rzymskich miały zastosowanie w starożytnym Rzymie z niekonsekwencją w czasach feudalnych i współczesnych. Zazwyczaj addytywne formy symboli rzymskich są powszechne w inskrypcjach datowanych tak, że liczby cztery i dziewięć, na przykład, są odpowiednio IIII i VIIII, a nie IV i IX, jak w standardowych formularzach. Co więcej, liczba osiemnaście jest alternatywnie zapisana jako IIXX lub XIIX zamiast XVIII, ponieważ w języku łacińskim liczba jest traktowana jako liczba o 22 mniej niż dwie.

W innych alternatywnych formach V i L nie mają zastosowania w systemie. Dlatego VI i LX miałyby przypadki odpowiednio IIIIII i XXXXXX. W twarzach zegarów wykorzystujących cyfry rzymskie, IIII zamiast IV zwykle pokazuje punkt czwartej godziny, ale pozycja dziewiątej używa standardowego formularza. Zegary używające tego formatu były w większości wczesne, ponieważ w obecnych zegarach, takich jak ten, Big Ben w Londynie używa standardowej metody dla punktu czwartego. Wreszcie na początku XX wieku istniały różne liczby rzymskie liczące 900 osób. Liczba jest typowo CM według standardowych formularzy, ale w kilku datach wpisanych, takich jak Muzeum Sztuki Saint Louise, inskrypcja z 1903 r. To MDCDIII zamiast MCMIII.