Co to jest spółdzielnia czy kooperacja?

Co to jest spółdzielnia (lub kooperacja)?

Spółdzielnia to organizacja założona przez ludzi, którzy dobrowolnie współpracują ze sobą, aby osiągnąć cele. Cele te mogą być ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Spółdzielnie, znane również jako spółdzielnie, działają demokratycznie, gdzie członkowie są aktywnymi uczestnikami spraw organizacji. Spółdzielnie są organizacjami samopomocowymi, które są autonomiczne z członkami, którzy mają swobodę kontrolowania ich w dowolny sposób, jaki uznają za odpowiedni. Celem spółdzielni jest nie tylko uzyskanie zysków, ale także podniesienie i wzmocnienie społeczności.

Historia i ewolucja

Pochodzenie spółdzielni sięga XIX-wiecznej Europy, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Francji. Potrzeba ustanowienia spółdzielni była odczuwalna podczas rewolucji przemysłowej, gdy egzystencja robotników była zagrożona przez rosnącą mechanizację. W tym okresie stworzono kilka ruchów społecznych i robotniczych, aby zaspokoić potrzeby pracowników. Stowarzyszenie Tkaczy Fenwick stało się pierwszą spółdzielnią konsumencką w 1769 r. W Fenwick w East Ayrshire, gdzie miejscowi tkacze zgromadzili się w domku, aby sprzedawać płatki owsiane ze zniżką. Powstały wtedy spółdzielnie, a do 1830 r. Działało ich kilkaset. Podstawą nowoczesnego ruchu spółdzielczego było opracowanie zasad Rochdale. Stowarzyszenie Pionierów Equitable w Rochdale składało się z 10 tkaczy oraz 20 osób, które otworzyły sklep, aby sprzedawać zasoby żywności, na które w przeciwnym razie nie mogliby sobie pozwolić. Wdrażając zasady Rochdale, społeczeństwo zaczęło sprzedawać wysokiej jakości, niedrogie towary po początkowej walce. Niemcy były kolebką unii kredytowych, które zostały wynalezione w połowie XIX wieku. Po Rochdale spółdzielnie zaczęły działać z powodzeniem, aw 1895 r. Utworzono międzynarodowe stowarzyszenie. Organizacje mają teraz globalny apel.

Rodzaje spółdzielni

Spółdzielnie są tworzone dla różnych celów, do których należą:

  • Spółdzielnie konsumenckie : tę organizację tworzą konsumenci, którzy kupują produkty od spółdzielni. Produkty obejmują artykuły spożywcze, mieszkania lub usługi finansowe.
  • Spółdzielnie producentów: ten rodzaj organizacji jest obsługiwany przez producentów towarów, którzy spotykają się, aby sprzedawać swoje produkty i zdobywać inne zasoby. Ta spółdzielnia jest popularna w sektorze rolniczym. Rolnicy, na przykład, mogą połączyć siły w celu zakupu środków produkcji rolnej, uzyskania ubezpieczenia i prowadzenia składów lub zakładów przetwórczych.
  • Spółdzielnie pracownicze: ten rodzaj organizacji umożliwia pracownikom kojarzenie i wykorzystywanie swoich umiejętności do ulepszania wszystkich członków. Pracownicy mają możliwość posiadania firmy z niewielką inwestycją finansową, co czyni ją idealną dla osób o niskich dochodach.
  • Unie kredytowe : unie kredytowe mobilizują członków do wpłacania pieniędzy, które następnie są im udostępniane jako kredyty o niskim oprocentowaniu.
  • Spółdzielnie hybrydowe: ten rodzaj spółdzielni integruje różne rodzaje spółdzielni dla wspólnego interesu członków.

Znaczenie spółdzielni

Spółdzielnie działają we wszystkich sektorach gospodarki, od mieszkalnictwa, finansów, rolnictwa, energii, po opiekę zdrowotną. Organizacje spółdzielcze działają na demokratycznych wartościach i normach oraz promują indywidualną i zbiorową wolność. Spółdzielnie zapewniają swoim członkom ogromne korzyści ekonomiczne dzięki udostępnianiu pomocy finansowej, pielęgnowaniu nawyków oszczędnościowych i zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych członków. Członkowie otrzymują również możliwości zatrudnienia i dostęp do edukacji i szkoleń. Spółdzielnie przyczyniają się do rozwoju kraju poprzez wzmocnienie pozycji swoich członków. W krajach rozwijających się organizacje pomagają podnieść życie gospodarcze i społeczne pokrzywdzonych członków społeczeństwa. Organizacje promują również koncepcję samozatrudnienia, kształcąc i szkoląc swoich członków. Szacuje się, że istnieje ponad miliard członków spółdzielni w ponad 100 krajach na świecie.