Co to jest ekoforecasting?

Ekoforecasting to proces przewidywania, w jaki sposób zdarzenia ekologiczne mogą wpływać na żywność, wodę, środowisko i zdrowie ludzkie. Ekoforecasting łączy różne badania i obserwacje, aby umożliwić ludziom monitorowanie i wymyślanie lepszych sposobów zwalczania wszelkich niekorzystnych implikacji wynikających z różnych zmian w ekosystemie. Niektóre z wydarzeń monitorowanych przez Ecoforecasting obejmują:

Zanieczyszczenie

Szkodliwe substancje chemiczne niekorzystnie wpłynęły na środowisko; zmusiło to ludzi do korzystania z ogromnych zasobów do czyszczenia zanieczyszczonych obszarów, na przykład do czyszczenia zanieczyszczonej wody w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. Ekoforecasting dąży do zapobiegania zanieczyszczeniu, aby umożliwić kierowanie zasobów do innych inicjatyw. Ekoforecasting redukuje niepewność spowodowaną rozwiązaniami, które wydają się zawodzić, jeśli chodzi o redukcję zanieczyszczeń.

Ekstremalne wydarzenia przyrodnicze

Naturalne zagrożenia, takie jak pożary, mogą być bardzo destrukcyjne z mocą trwałej zmiany ekosystemu danej lokalizacji. Jednak dzięki „ekoforecastingowi” ludzie mogą przewidywać katastrofy, takie jak powodzie, huragany i susze, a także to, czy zdarzają się, czy nie, i tym samym zmniejszają ich skutki.

Zmiany w użytkowaniu gruntów i zasobów

Zmiana użytkowania gruntów zawsze będzie miała wpływ na ekosystem. Przekształcanie gruntów rolnych w las może mieć negatywny wpływ w zależności od rodzaju posadzonego drzewa. Niektóre drzewa odprowadzają wodę z obszaru i mogą nie być odpowiednie. Ekoforecasting bierze pod uwagę wszystkie możliwe rezultaty takich zmian i pomaga ludziom osiągnąć najlepszą możliwą opcję bez konieczności odgadywania konsekwencji, które mogą nastąpić.

Inne przykłady ekoforecastingu

Zdolność do przewidywania takich rzeczy, jak ilość tlenu w wodzie, aby określić, jaki rodzaj ryb do tyłu lub rodzaj nawozu, który ma być użyty na danym kawałku ziemi, biorąc pod uwagę, jak może to wpływać na sąsiednie obszary lub jakiekolwiek zbiorniki wodne, które jest w pobliżu. Ekoforecasting uwzględnia wszystkie te scenariusze, aby opracować strategie, które przyniosą korzyści zarówno rolnikowi, jak i życiu zwierząt, które mogą przebywać w pobliżu.

Korzyści z ekoforecastingu

Prognozowanie poprawia decyzje i proces podejmowania tych decyzji w celu utrzymania produktywności bez szkody dla ekosystemu. Zmniejsza wpływ działalności człowieka i ekstremalnych zdarzeń naturalnych bez żadnych kosztów. Ecoforecasting gromadzi również naukowców i innych podobnie myślących myślicieli, aby stworzyć platformę dla rozwiązań niektórych problemów, które od wieków wpływają na środowisko. Burza mózgów w taki sposób jest najszybszym sposobem na znalezienie trwałych rozwiązań.

Kolejną istotną korzyścią wynikającą z ekoforecastingu jest dostępność intensywnych badań i ścisłe monitorowanie wydarzeń w celu zmniejszenia niepewności związanej z brakiem gotowości. Zdolność do przewidywania, co może się zdarzyć, nie tylko pozwala naukowcom opracować najodpowiedniejsze metody przeciwdziałania, ale także pozwala im na znalezienie sposobu na wykorzystanie, na przykład zbliżającej się katastrofy, takiej jak powodzie. Woda powodziowa może być bardzo destrukcyjna, ale jednocześnie z odpowiednimi środkami można ją zebrać i dobrze wykorzystać później.