Co i kiedy jest Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia?

W 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ odłożyło 5 września na Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia. Według członków Zgromadzenia Ogólnego dzień ten został poświęcony na zwiększenie świadomości wśród globalnej społeczności organizacji charytatywnych i organizacji. Dzień został również poświęcony na stworzenie platformy dla działań charytatywnych. Platforma stworzona przez wydarzenie była korzystna dla organizacji charytatywnych zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia obchodzony jest w niektórych krajach na całym świecie, między innymi na Węgrzech, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Historia Międzynarodowego Dnia Miłosierdzia

Pomysł na Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia zapoczątkował Węgierskie Społeczeństwo Obywatelskie w 2011 r. Rząd węgierski i parlament były jednymi z głównych zwolenników tej inicjatywy, ponieważ zwiększyłaby ona działalność charytatywną w kraju. Wybór 5 września był symboliczny, ponieważ była to data śmierci Matki Teresy. Matka Teresa była jedną z wiodących osób zaangażowanych w działalność charytatywną, szczególnie w celu zmniejszenia poziomu ubóstwa na całym świecie. Ze względu na swoje zaangażowanie w działania charytatywne Matka Teresa otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Po przyjęciu wniosku przez rząd węgierski przedstawili go Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w 2012 r. W grudniu 2012 r. Wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego głosowali za przyjęciem wniosku. Rezolucja Międzynarodowego Dnia Dobroczynności była współfinansowana przez niektóre kraje, takie jak Angola, Ukraina, Macedonia, Gwatemala i Indie. W sumie 44 kraje członkowskie ONZ współfinansowały rezolucję przedstawioną przez rząd węgierski. Po uchwaleniu rezolucji Zgromadzenie Ogólne wezwało wszystkich członków i organizacje ONZ, a także organy międzynarodowe i organizacje pozarządowe do uczestnictwa w znakowaniu tego dnia.

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia

W 2013 roku, rok po podpisaniu deklaracji, wyznaczono pierwszy Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia. Stała misja Węgier przy ONZ była jedną z organizacji, które obchodziły ten dzień. Kilka organizacji ONZ uczestniczyło również w obchodach tego dnia, takich jak Departament Informacji ONZ, Fundacja Narodów Zjednoczonych i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Podczas tego wydarzenia zostały wygłoszone przemówienia przez wybitne osobistości, takie jak Robert Orr, który był wówczas asystentem sekretarza generalnego ONZ i Kathy Calvin, która w tym czasie była przewodniczącą Fundacji ONZ. Oprócz uroczystości zorganizowanych przez węgierską stałą misję w ONZ, Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia został również odznaczony przez Nuncjaturę Apostolską oraz ambasadę Albanii na Węgrzech. Pierwszy Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia obchodzony był również w Katarze głównie przez Ritz-Carlton Doha i Qatar Red Crescent.

Wydarzenia wyznaczające Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia

Ludzie na całym świecie upamiętniają Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia na różne sposoby. W niektórych regionach świata ludzie organizują imprezy i zbiórki pieniędzy na wybrane przez siebie organizacje charytatywne, aw innych miejscach hotele i restauracje przekazują wszystkie zyski, które osiągnęły tego dnia.

Znaczenie Międzynarodowego Dnia Miłosierdzia

Od samego początku Międzynarodowy Dzień Miłosierdzia ma ogromne znaczenie dla różnych działań charytatywnych na całym świecie. Niektóre organizacje charytatywne, które skorzystały z tego dnia, obejmują organizację Refugees Trust i organizację charytatywną Barnardo.