20 najbardziej pokojowych krajów na świecie

Wielu ludzi, których spotykasz codziennie na ulicy, powiedziałoby, że wydaje się, że cały świat cały czas znajduje się w jakimś konflikcie. Ta perspektywa może być zniekształcona przez masowe pokrycie, jakie media elektroniczne dają nawet najmniejszym incydentom, z żywymi wizualizacjami towarzyszącymi im. W rzeczywistości jednak na świecie jest wiele krajów, które pozostają stosunkowo spokojne. W rzeczywistości całe regiony lub bloki świata można zidentyfikować jako względne przystanie pokoju w zbyt często brutalnym świecie. Niektóre organizacje są rzeczywiście zaangażowane w tworzenie indeksów, dzięki którym mierzą pokój między narodami, i publikują takie listy, jak Globalny Indeks Pokoju, który wykorzystaliśmy w rankingach w tym artykule. Wyniki indeksu Global Peace Index przedstawiono w tabeli na końcu tego artykułu, aby wskazać względny spokój wśród 20 najbardziej pokojowych krajów z całego świata. Im niższa liczba zdobyta przez kraj w indeksie, tym bardziej spokojny jest kraj.

Trendy

Nic dziwnego, gdyby dojść do wniosku, że Bliski Wschód i niektóre części Azji i Afryki są najmniej pokojowymi, najbardziej konfliktowymi regionami na świecie. Syria, Irak, Afganistan i Pakistan to miejsca, w których nie ma ani jednego dnia bez jakiejś historii lub konfliktu, bombardowań i przemocy na tle religijnym. Jak wskazuje jeden z raportów, w samych krajach w 2013 r. Odnotowano 18 000 zgonów z powodu przemocy, co stanowi wzrost o 61% w stosunku do rocznego okresu zgłoszonego od 2012 r.! W podobny sposób nie dziwi fakt, że Europa w ogóle, a narody Austrii, Finlandii, aw szczególności Danii, zajmują czołowe miejsce w tej dwudziestce.

Oprócz wojny i terroryzmu perspektywa indeksu pokoju wykracza poza konwencjonalne rozumienie sposobu mierzenia pokoju w kraju. Należą do nich konflikty wewnętrzne, takie jak taktyki siłowe stosowane przez organy ścigania i wysokie wskaźniki przestępstw z użyciem przemocy, zwłaszcza zabójstw. Niektóre kraje karaibskie i kraje Ameryki Łacińskiej są nękane takimi wewnętrznymi konfliktami. Mogą występować nakładanie się tych warunków ponad granicami, co może również wpływać na wyniki Globalnego Wskaźnika Pokoju lub rankingi dla pokojowych krajów z brutalnymi sąsiadami.

Inne czynniki, które muszą być brane pod uwagę podczas przeprowadzania takich badań, jak te, które pomagają w tworzeniu Globalnego Wskaźnika Pokoju, obejmują sposób, w jaki kraje były w stanie poprawić swoje relacje z sąsiadami, oraz drastyczny wzrost wydatków na obronę, dzięki którym można zdobyć broń, amunicję oraz możliwości jądrowe. Mogą one przyczyniać się do powstawania kolejnych konfliktów w przyszłości, nawet jeśli nie istnieją. To smutne rozważanie w świecie, w którym kraje już płoną, jak Ukraina i Syria.

Globalny wskaźnik pokoju może służyć jako otwieracz oczu wielu ludziom na całym świecie, którzy szczerze pragną zobaczyć bardziej pokojowy świat, w którym kraje i społeczności mogą współistnieć bez konfliktu. Niektóre kraje, które w przeszłości były bardzo spokojne, stały się niestety ośrodkami sporów, podczas gdy wiele innych poprawiło ogólną atmosferę bezpieczeństwa w swoich granicach. Ostatecznie, aby cały świat mógł żyć w pokoju, należy wprowadzić lepsze mechanizmy rozwiązywania konfliktów, a wspólne pragnienie dobrej woli musi znaleźć się w sercach wszystkich.

Globalny indeks pokoju - najbardziej pokojowe kraje

RangaKrajPunkty indeksu
1Islandia1.15
2Dania1.15
3Austria1.20
4Nowa Zelandia1.22
5Szwajcaria1.28
6Finlandia1.28
7Kanada1.29
8Japonia1.32
9Australia1, 33
10Republika Czeska1.34
11Portugalia1.34
12Irlandia1, 35
13Szwecja1.36
14Belgia1, 37
15Słowenia1, 38
16Niemcy1, 38
17Norwegia1.39
18Bhutan1.42
19Polska1, 43
20Holandia1, 43